Arxiu de la categoria: Actualitat

Denunciem la contractació de l’empresa IniPro per a la gestió de la Fàbrica de la Innovació del recinte Fabra i Coats.

Des de la CUP Capgirem Barcelona volem manifestar la nostra oposició frontal a la contractació de l’empresa IniPro, per tal que gestioni La Fàbrica de la Innovació al recinte Fabra i Coats.
 
Fonamentem el nostre rebuig en diversos criteris polítics, que per a nosaltres són raons de pes per a allunyar empreses com IniPro de l’erari públic:
 
  • No entenem quin canvi suposa la tant anunciada “Guia de contractació pública social”, si l’Ajuntament ha d’acabar cedint contractes a empreses com IniPro. La Guia havia de suposar una nova relació de l’Ajuntament amb aquelles empreses privades que haguessin de donar servei, una guia que havia de posar èmfasi en els drets laborals, l’economia cooperativa, la igualtat de gènere o el comerç just. IniPro no s’ajusta a cap d’aquests paràmetres.
  • Denunciem que no s’hagi tingut en compte a l’hora de contractar aquesta empresa la feina feta per les companyes de la CUP de Tarragona, una feina que fins al moment ha exposat a la llum pública que IniPro forma part de la xarxa clientelar del PSC. Tant aquesta empresa com el consistori tarragoní han participat en diverses irregularitats en la contractació que ara mateix estan judicialitzades.
  • Finalment denunciem que la política d’externalitzacions de l’Ajuntament, lluny de tendir a desaparèixer sembla que s’escampa pels nous serveis que el consistori va posant en marxa. Considerem aquest punt inadmissible i contrari als interessos de l’Ajuntament, que lluny de prendre el control dels serveis que ofereix segueix cedint-los a empreses privades.
 
Per aquests tres motius exigim que l’Ajuntament reconsideri aquesta licitació i faci marxa enrere.

Opacitat, xarxes clientelars, contractes dubtosos i subvencions a dit

La CUP Capgirem Barcelona presenta les seves al·legacions al compte general de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2016

L’opacitat i alguns contractes i subvencions adjudicats amb favoritismes centren la crítica

La CUP Capgirem Barcelona ha presentat avui les seves al·legacions al compte general de l’Ajuntament de Barcelona corresponent a l’any 2016 i que s’haurà de votar al proper plenari del 21 de juliol. La primera al·legació se centra en la crítica a l’opacitat i la dificultat d’accés a la informació que no només afecta als grups municipals sinó al conjunt de veïnes i organitzacions que vulguin poder fiscalitzar els comptes anuals de l’Ajuntament i les seves empreses. Cal posar de relleu que en alguns casos ni tant sols s’han lliurat els expedients sol·licitats per tal de poder ser revisats.

La resta d’al·legacions se centren en alguns casos concrets i en algunes pràctiques generals que a parer de la CUP Capgirem haurien de ser corregides. Pel què fa a les despeses de comunicació, es posa de relleu que l’Ajuntament destina prop de 10 milions d’euros a publicitat institucional que no passa cap control sobre el mitjà destinatari final, afavorint clarament alguns mitjans determinats, com El Periódico i La Vanguardia, sense passar per cap concurs públic. Aquesta pràctica arriba a nivells intolerables quan s’adjudica a una agència de comunicació un contracte que té com a destinatari principal del preu El Periódico, una adjudicació a dit indirecta que no respecta la Llei de Contractes del Sector Públic.

Les externalitzacions, les aportacions al Consorci Turisme Barcelona presidit per Joan Gaspart o el MWC són també objecte de fiscalització en aquestes al·legacions. D’altra banda, es fa referència també al fet que s’estigui subvencionant el 100% del cost de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) durant 3 anys amb un import de 150.000 euros. També és objecte de les al·legacions el contracte d’assistència jurídica de la Guàrdia Urbana que és sistemàticament adjudicat a Molins & Silva gràcies a un plec de clàusules que restringeix els criteris de manera excessiva. Finalment, es posa de relleu que s’està utilitzant la figura de la contractació per finançar activitats i entitats que haurien de ser objecte de subvenció, escapant així del control de la destinació de l’import rebut i generant un elevat risc de xarxes clientelars entre el moviment associatiu amb diners públics.

En relació a alguns dels contractes esmentats, la CUP Capgirem estudia la possibilitat d’instar l’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya ateses les irregularitats detectades.

Barcelona, 5 de juliol de 2017

Preguntem sobre el personal de xarxes de l’Ajuntament.

Sol·licitem conèixer quanta gent té destinada el Govern Municipal a gestionar les xarxes socials i comunicatives, quina és la divisió del treball, quin tipus de contractació tenen, de quines empreses o institucions depenen i a quines regidores, tinences i/o comissionats estan assignades.

 

Resposta a la pregunta

Preguntem sobre sous de directius de TMB i les concessions del servei de neteja d’aquest.

 

  • Sol.licitem conèixer de manera desglossada el nombre i nom de les empreses externes (neteja, seguretat, etc.) que treballen regularment per leus diferents empreses que composen Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), quant s’acaben els diferents contractes que les lliguen a TMB i en quins convenis laborals estan i quants treballadors i treballadores depenen d’elles.

 

  • Sol.licitem conèixer les retribucions abonades a Jaume Tintoré, exDirector de TMB, per la finalització del seu contracte amb l’empresa, així com el seu sou anual en els últims cinc anys.

 

Text íntegre de la pregunta

CGT Diputació de Barcelona i CUP Poble Actiu Diputació porten a Antifrau un presumpte cas de corrupció, assetjament laboral i sexual a la Diputació de Barcelona

Des de fa un any des la secció sindical de la CGT de la Diputació de Barcelona i la CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona hem treballat per tal d’esbrinar que havia passat a l’Àrea de Relacions Internacions de la Diputació de Barcelona. Així doncs, després de les eleccions municipals de 2011 Convergència i Unió va modificar substancialment les polítiques de cooperació al desenvolupament a la seva arribada a la institució de la mà de Jordi Castells Masanés, Director de Relacions Internacionals i màxim responsable dels fons de cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona.

Durant aquest any des de la secció sindical de la CGT de la Diputació de Barcelona, hem parlat amb treballadores d’aquesta àrea, hem rebut anònims i finalment hem tingut accés als expedients de l’àrea esmentada per tal de saber les males praxis i possibles corrupcions i les situacions de riscos laborals per les treballadores que hi ha hagut durant els darrers anys. Avui, després de tot aquest any de cerca i lectura d’informació presentem l’exposició dels fets així com els expedients corresponents per tal que el Tribunal Antifrau de Catalunya adopti les mesures necessàries per corregir les possibles irregularitats administratives produïdes. Al mateix temps, que en cas d’apreciar indicis d’il·lícit penal, posi tota la informació disponible i resultat de les actuacions a disposició del Ministeri Fiscal.

CGT de la Diputació de Barcelona 

CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona

 

Text de l’exposició feta en roda de premsa

Contingut de la denúncia interposada a Antifrau

L’Ajuntament veta l’entrada a qui creu “oportú”

El passat dissabte 19 de març, el nostre regidor Josep Garganté, tenia concertada una reunió amb tres membres del Col·lectiu de les Kellys a l’Ajuntament de Barcelona per tractar la problemàtica laboral en el sector del turisme.
A les 11h del matí quan es disposava a entrar amb elles a les dependències municipals, la Guàrdia Urbana el va informar que el regidor podia entrar, però no les seves acompanyants.
Estranyat per la situació, donat que en 9 mesos era el primer cop en que es trobava amb aquest impediment, el regidor va sol·licitar conèixer quina era la normativa que propiciava aquell veto.
La Guàrdia Urbana va mostrar-li llavors la següent fulla que adjuntem amb les ordres que havien rebut.
La part més sorprenent és que aquell dia ni hi havia cap concentració, ni cap manifestació a la Plaça.
Com a CUP Capgirem Barcelona volem recordar que en matèria de seguretat la màxima responsable és l’Alcaldessa, seguida pel Comissionat de seguretat, Amadeu Recasens i el Cap de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez.
Per tant, les ordres de no permetre l’entrada a persones a l’Ajuntament quan hi ha actes amb demandes contra l’Ajuntament, ni que vaguin acompanyades d’un regidor o regidora, ni en cap de setmana, ni entre setmana “quan es cregui oportú” venen de les màximes instancies de l’Ajuntament.
Com a grup municipal denunciem aquest veto polític que posa en evidència, un cop més, que l’Ajuntament és una institució tancada a cal i canto quan preveu que les demandes populars poden entrar-hi dins.
És evident que aquestes ordres venen donades després de la presència dels socorristes de la setmana passada, quan van entrar per parlar amb l’Alcaldessa i la responsable política de Parcs i Jardins, Janet Sanz, i en vista que no els hi entregaven la documentació que els hi havien promès des del govern van decidir anar-se quedant més estona, fins arribar a les 4 de la matinada del dissabte, quan van arribar a un acord amb el consistori.
Des del nostre grup municipal mostrem el nostre més absolut rebuig a aquesta sortida policial als problemes laborals, socials o veïnals.
Pel moment, i com sempre, l’Ajuntament no és la casa de tots i totes les veïnes de Barcelona.

 

Mail rebut per Josep Garganté notificant el nou protocol d’entrada a l’Ajuntament:

 

elmail

BTV veta dos assessors de la CUP Capgirem Barcelona

El passat 17 de desembre de 2015 la CUP Capgirem Barcelona vam entrar una sol·licitud d’informació a Alcaldia sobre la contractació de diversos programes de Barcelona Televisió (BTV). 

El 28 de gener de 2016 vam rebre resposta del Director d’ICB S.A., Sergi Vicente, on indicava que la informació requerida pel nostre grup municipal estava a disposició i que ens poséssim en contacte amb la Direcció d’aquesta empresa municipal.

El 14 de març vam enviar un email indicant que dijous 17 de març de a les 9h aniríem un regidor i dos assessors a les instal·lacions de BTV a analitzar el material sol·licitat.

El 15 de març vam acreditar a Secretaria General els dos assessors de la CUP Capgirem Barcelona a Secretaria General i vam enviar per email l’acreditació a la Direcció de BTV.

Avui, 16 de març, el Director de BTV nega la possibilitat de poder assistir als dos assessors designats per la CUP Capgirem Barcelona. Entres altres motius Sergi Vicente al·ludeix:

“També hem de fer constar que:

– en el cas del Sr. Pahissa, té la condició de part contrària a ICB en diferents litigis judicials pendents a dia d’avui de resolució.

– en el cas del Sr. Paniello, es tracta del president del comitè d’empresa de BCN Audiovisual, SLU –empresa adjudicatària dels serveis de producció–, una bona part de la qual han deduït també demandes contra ICB per cessió il·legal, pendents encara de judici oral. D’altra banda, el seu eventual accés a la informació sol·licitada és aliè a les funcions que li corresponen com a president del comitè, funcions que –amb caràcter ordinari– han de produir-se en el marc de les relacions i de la interlocució habitual que mantingui amb l’empresa a la qual pertany.”

Com a grup municipal hem indicat a la Direcció de BTV els nostres motius pels quals els dos assessors de CUP Capgirem Barcelona no poden ser rebutjats per assistir a aquesta visita.

Entre altres motius informem:

“En primer lloc, no estem d’acord amb la interpretació que fa de qui és o qui no és assessor/a. Segons la lectura que aquest Grup Municipal fa de l’article 12.4 d) del ROM, pot ser assessora qualsevol persona que s’acrediti formalment davant l’Ajuntament, com així vam realitzar el 15 de març i els hi vam fer arribar.
En segon lloc, aquest Grup Municipal entén que qualsevol persona entesa en matèries determinades és vàlida per assessorar a un regidor o regidora segons els seus coneixements. D’aquesta manera, són moltes les persones assessores les que han assistit a instituts, consells i empreses municipals als seus consells d’administració i/o per revisar documentació sobre diferents àmbits, sense que siguin persones que rebin retribució de l’Ajuntament.

En tercer lloc, pel que fa el seu argument sobre la manca d’idoneïtat que els senyors Pahissa i Paniello  m’acompanyin degut a la seva situació judicial i per ser membre del comitè d’empresa, respectivament, justament és per aquest motiu, entre tants d’altres, que entenem oportuna la seva presència, ja que seran ells qui podran detectar amb major facilitat si els documents que se’ns presenten contenen o no irregularitats.

A més a més, aprofito l’avinentesa per reiterar que el Sr. Paniello no m’acompanya per la seva condició de president del comitè d’empresa, sinó com a assessor del Grup Municipal. D’altra banda, en una ocasió anterior el Sr. Paniello ja em va acompanyar a les instal·lacions de BTV per revisar documentació, essent igualment president del comité d’empresa. En aquella sessió la Sra. Carme Ponte hi era present, per tant en pot donar testimoni.

Finalment, el Director de BTV ha negat l’assistència als nostres dos assessors, fet aquest que hem posat en coneixement d’Alcaldia per que resolgui quan abans millor aquesta situació.

És el primer cas en que els nostres assessors i assessores es troben amb aquest impediment per assistir a revisar documentació o per assistir a Instituts municipals, consells o empreses municipals.

Des de la CUP Capgirem Barcelona esperem una rectificació immediata, donat que el nostre regidor no assistirà sense els seus dos assessors abans esmentats. 

Documentació entregada a Alcaldia sobre la denegació dels nostres dos assessors per la Direcció de BTV

 

Ni un pam de sorra sense externalitzar

Avui s’acaba el termini per a que les empreses privades puguin presentar la seva oferta pel servei de prevenció d’accidents, salvament, socorrisme i informació a l’usuari i usuària a les platges de Barcelona.

Fins ara el servei, ja externalitzat, el realitzava Creu Roja i, tot apunta, que deixarà de fer-ho en favor d’una empresa de Badalona que es diu Pro-Activa i que el mes d’abril, encara amb Govern d’Albiol, va guanyar el mateix servei per a les platges de la seva ciutat.

El pressupost base de licitació per aquest servei a Barcelona és de 2.088.194,66 (IVA exclòs).

Fins aquí tot podria semblar més o menys la pràctica rutinària de l’Ajuntament de la ciutat en relació al manteniment de les externalitzacions realment existents.

Tal com va respondre la regidora de Barcelona en Comú (BEC), Janet Sanz, a la companya Maria José Lecha, al programa de BEC només s’especifica la remunicipalització de l’aigua i el servei d’atenció domiciliaria.

En canvi, en el cas del socorristes de la platja, com en tots els que tenen a veure amb la contractació externa de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins hi ha un detall important.

Suposo que per la seva experiència d’externalitzacions sota Governs socialistes i d’esquerres de debò i per la seva capacitat de lluita demostrada durant anys el Comitè d’empresa de Parcs i Jardins va enviar un qüestionari a totes les candidatures que es presentaven a les eleccions municipals sobre diferents problemàtiques del seu sector.

En concret la pregunta número 3 era:

“Esteu d’acord en retornar al model de gestió i execució directa, amb personal propi, tots els serveis externalitzats, per dur a terme els treballs encomanats pels actuals Estatuts de l’Institut?”

La resposta de Barcelona en Comú va arribar a mans del Comitè d’empresa el 8 de maig i va ser aquesta:

“SI Aturarem l’externalització del servei de manteniment dels parcs i jardins a empreses concessionàries que anteposen els seus interessos econòmics als interessos generals i públics i tornarem el protagonisme al serveis municipals de jardineria, que treballaran amb els criteris de sostenibilitat exposats.”

La realitat, malgrat tot, és que finalment quan s’ha acabat el servei externalitzat a Creu Roja, en comptes d’internalitzar a la plantilla de socorristes a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el que s’ha dut a terme és una nova convocatòria per mantenir el mateix model de precarització laboral.

Pitjor encara, vist el Plec de clàusules i els afegitons que s’han inclòs per la pròpia reclamació de la plantilla, la preocupació que regna està en comprovar si al març, quan comenci la temporada, els i les socorristes veuran empitjorades les condicions laborals i salarials que actualment tenen.

Com ells i elles a la platja, estarem alerta.

 

Josep Garganté, desembre 2015