Hem passat de somiar la Barcelona lliure de sexisme a topar-nos amb la Barcelona dels feminicidis. Hem deixat de creure’ns que vivíem en una ciutat d’acollida i per a totes les persones, i hem passat a patir la violència i estigmatització institucional i policial enversles dones migrades i les treballadores sexuals. Les dones i les joves hem viscut de la il·lusió de la igualtat formal i la dona independent, i hem passat a només aspirar a feines precàries, temporals i que ens fan dependents de parelles, pares i de prestacions socials. Vam sortir als carrers de la Barcelona que, suposadament defensava la diversitat sexual i de gènere, i ens ha tocat viure en primera persona la LGTBIFòbia (com a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i Intersexuals), o bé veure’ns condemnades a viure segons les normes del capitalisme rosa i consumista, inaccessible per a les persones LGTBI de les classes populars.

Ens hem cansat de ser les dels col·lectius en “risc d’exclusió social” que cada any omplen les estadístiques de problemes de Barcelona. Ens hem cansat de morir, de patir, de ser víctimes, d’estigamtitzacions, de ser violentades, excloses, invisibles, etc. pel fet de  ser dones, migrades, d’ètnies i cultures diverses, de classes populars, joves, putes, amb diversitat funcional i/o de gènere.

Som les persones que vivim i fem d’aquesta ciutat un espai de solidaritat entre veïnes, pensem que les diversitats són la riquesa que constitueix la nostra societat. No volem ser escaves dels mercats i ser la força de treball gratuïta pel capitalisme i el patriarcat. Tenim un projecte polític radical per Barcelona; La Ciutat Feminista.


Mesures destacades del programa feminista i LGTBI:

1. Barcelona, una ciutat lliure de violències masclistes.

2. Corresponsabilitat i Renda Social pels treballs reproductius i de cures.

3. Serveis socials universals i que vetllin per l’autonomia de les persones.

4. Coeducació que fomenti els valors feministes i la lluita contra la discriminació de gènere i LGTBI als centres educatius.

5. Fer una ciutat inclusiva i urbanisme amb perspectiva de gènere. Per l’accés de les dones a tots els espais, sense discriminacions.

6. Visualització de la memòria històrica feminista i LGTBI al nomenclàtor de la ciutat i abolició de les imatges sexistes dels espais públics.

7. Consells executius de dones als barris i corepresentació a tots els òrgans i càrrecs de la ciutat.

8. Garantir els drets a la salut sexual i reproductiva de totes les dones en la seva diversitat i la no discriminació per raó d’identitat o orientació sexual i de gènere.

9. Per una ciutat a favor de les treballadores sexuals i que no les criminalitzi ni persegueixi.

10. Acabar amb la discriminació de gènere i LGTBI en l’àmbit laboral.