Arxiu de la categoria: Eixos

Apareix als eixos de Principis i Programa

El funcionament habitual de l’Ajuntament de Barcelona impossibilita la participació social

La CUP Capgirem Barcelona va entrar per primera vegada a l’Ajuntament de Barcelona en les últimes eleccions municipals.

El nostre caràcter assembleari ha xocat de front amb el funcionament regular i de sempre de la institució.

En les primeres quatre comissions regulars que manté l’Ajuntament (Economia i Hisenda, Drets socials, cultura i esports, Ecologia, urbanisme i mobilitat i Presidència, seguretat, prevenció, drets de ciutadania i participació) les regidores del nostre grup municipal van conèixer de primera mà que tots els expedients i punts de l’ordre del dia han de ser fotocopiats per tots els grups i només es pot comptar amb 48 hores per preparar una resposta i una posició política.

En aquest sentit, i tal com vam denunciar a les mateixes comissions, aquesta informació en paper (a part de la despesa que suposa) i sobretot aquests tempos impossibiliten poder fer arribar la informació als districtes i barris i als sectors afectats.

A la vegada, aquests barris i sectors que poden tenir molta a dir sobre allò que els hi és propi no compten amb temps suficient per debatre-ho entre ells i poder fer arribar les seves conclusions.

D’aquesta manera, el funcionament regular de l’Ajuntament acaba comportant un delegacionisme absolut dels regidors i regidores. Una pràctica que el nostre grup municipal no comparteix en absolut.

Tot això tenint en compte que durant aquest any s’hauran de debatre el pressupostos municipals, les ordenances fiscals i el Programa d’Actuació Municipal (PAM).

Tal com hem pogut comprovar tot indica que en aquests tres casos la possible participació del poble de Barcelona es veurà molt reduïda per la gestió interna del propi Ajuntament.

Per aquests motius i tenint en compte que s’està tractant la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) la CUP Capgirem Barcelona apostem per la modificació dels tempos interns de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament per a que permetin la participació dels veïns i veïnes, així com el traspàs d’informació via digital, com a estalvi econòmic i per la seva eficiència alhora de traslladar-ho als districtes, barris i/o sectors afectats.

CUP Capgirem Barcelona no assistirà a la Comissió dels Jocs d’Hivern de 2026

El passat 24 de juliol es va realitzar un Ple extraordinari, sol·licitat per CiU, PSC i ERC, on es va tractar la proposta de reviure l’aposta dels Jocs d’Hivern 2026 mitjançant la creació d’una Comissió per continuar estudiant i valorant la idoneïtat d’aquest projecte.

Des de la CUP Capgirem Barcelona vam mostrar el nostre rebuig a aquest tipus d’esdeveniments pel que impliquen, entre altres, d’impacte en el territori a nivell mediambiental, l’economia especulativa de grans esdeveniments que genera alhora deutes públics i la manca de suport econòmic que per contra té l’esport de base.

En aquest enllaç (https://www.youtube.com/watch?v=KE9_iH2WUyE) pots trobar la intervenció del company Josep Garganté durant aquell Ple (3’10’’).

Recordem que CiU, C’s, ERC, PSC i PP van votar per crear aquesta Comissió, mentre que BEC es va abstenir i CUP Capgirem Barcelona vam votar en contra.

Suposadament aquesta Comissió, tal com es va aprovar, s’havia de reunir cada dues setmanes. La realitat és que pel moment no s’ha reunit mai.

Fa una setmana el nostre grup municipal va rebre la indicació per designar quina persona aniria a aquesta Comissió.

Per aquest motiu, avui volem fer públic que la CUP Capgirem Barcelona no assistirà a aquesta Comissió, donat que en cap cas valorem la possibilitat de realitzar uns Jocs d’Hivern 2026.

En aquest sentit, emplacem a BEC a no assistir tampoc, donat que en el seu programa rebutjaven també aquest gran esdeveniment, i per tant no ajudin a generar falses expectatives sobre els Jocs d’Hivern 2026.

El poble de Barcelona té altres necessitats socials més urgents i més importants que uns Jocs d’aquest estil.

La CUP Capgirem Barcelona davant la voluntat d’aixecar parcialment la moratòria turística per part de C’s, PSC, CiU, ERC i PP

El passat 15 de setembre C’s, PSC, CiU, ERC i PP van votar a favor de la moció presentada per C’s i el PSC que té com a objectiu aixecar parcialment la moratòria turística implantada pel govern de Barcelona en Comú a tota la ciutat. Aquesta moratòria suspèn la concessió de llicències de tot tipus d’allotjaments turístics.

Tot i que entre la constitució del nou consell municipal, el 13 de juny, i l’anunci de la implantació d’aquesta moratòria per part del govern, el 2 de juliol, una trentena d’hotels havien entrat la sol·licitud per a la llicència, la CUP Capgirem Barcelona considerem que aquesta és una mesura de mínims i en conseqüència vam votar en contra de la moció presentada per C’s i PSC transaccionada amb la resta de l’oposició.

Els principals arguments dels grups favorables a l’aixecament de la moratòria sostenen que no tota la ciutat està massificada pel turisme i que cal trobar nous nínxols d’explotació turística. També remeten al perjudici econòmic als inversors, la inseguretat jurídica que mesures com aquestes provoquen i el perjudici cap al “mercat laboral”.

Per contra, la CUP Capgirem Barcelona defensem que l’aturada de la concessió de llicències de tot tipus d’allotjaments turístics a la ciutat ha de ser el primer pas cap a una gestió del turisme en benefici de les classes populars, la qual cosa exigeix un replantejament de l’organització del conjunt d’àmbits que implica aquest fenomen social. Anant molt més enllà del plantejament del govern, que fa de la moratòria un temps mort mentre estudia on es poden i on no es poden construir més hotels o equipaments turístics.

La CUP Capgirem Barcelona mantenim el nostre posicionament respecte a la necessitat d’avançar cap a un model d’equipaments i de serveis turístics de titularitat pública com l’única garantia possible a l’hora d’establir unes condicions laborals i salarials justes, el retorn a les arques públiques del capital generat pel turisme i la compatibilitat amb la vida de les veïnes i veïns.

Així mateix defensem que l’organització del turisme s’ha de fer des dels barris, descentralitzant-ne la presa de decisions i establint òrgans de participació vinculants que permetin a cada barri ajustar aquest fenomen a la seva realitat i a les seves necessitats.

Intervenció del regidor Josep Garganté a la comissió on es va votar la moció presentada per C’s i PSC

 

 

Contingut de la moció aprovada amb els vots a favor de  C’s, PSC, CiU, ERC i PP

 

aixecament_moratoria_hotels_aprovada_Page_1

aixecament_moratoria_hotels_aprovada_Page_2

La CUP Capgirem Barcelona proposem al Govern de la ciutat que renunciï a l’ús de llicències de programari privatiu dins l’administració

Des de la CUP Capgirem Barcelona proposem al Govern de la ciutat que renunciï a l’ús de llicències de programari privatiu dins l’ administració. Creiem fermament que s’han de posar tots els mitjans a definir un full de ruta que alliberi els sistemes informàtics de l’ administració del llast que implica com a xantatge, control incontrolat, contribució a l’espoli a la classe treballadora i renúncia a la sobirania tecnològica que suposen les llicències de software privatiu.

El xantatge:

Sabem que el 2014 la despesa en Sistemes d’informació i telecomunicacions municipals va ser de 50.663.850,78 €.

Tot i que desconeixem quin percentatge de la despesa van anar a parar a mans de proveïdors de programari privatiu. Sabem que l’ Ajuntament de Barcelona fa ús de sistemes i programari d’aquest tipus en totes les seves àrees de gestió informatitzada. I sabem també que el model de negoci d’aquestes empreses es basa en gran part a generar dependència de les seves solucions de programari, convertint en hostatges aquelles persones o organitzacions que de manera cínica anomenen clients.

Aquest impost que s’aplica als hostatges del programari privatiu, s’ autojustifica en concepte de manteniment o actualitzacions funcionals o de seguretat que només el mateix proveïdor que ven la solució de programari pot oferir, ja que només ell en coneix el codi font i la documentació que hi està associada.

És clau, doncs, per trencar amb aquest xantatge, trencar la relació amb les empreses proveïdores de programari privatiu.

El control incontrolat:

Des de la CUP Capgirem Barcelona defensem el dret a la privacitat de totes les persones, i creiem que l’ administració pública ha de garantir aquest dret en la gestió que fa de la informació.

Creiem que renunciant al programari lliure, l’administració renuncia en bona mesura al control de l’ ús que es fa de la informació que gestiona.

L’Ajuntament de Barcelona, que fa ús del programari privatiu de manera general a tota l’organització, és incapaç de garantir per si sol (amb el treball  dels tècnics adscrits a l’administració) que el programari que s’està utilitzant no contingui rutines malicioses, o bé que s’estigui fent un ús no desitjat de les dades. Per afirmar això categòricament calen els tècnics de les empreses proveïdores del programari privatiu, en contrast amb el programari lliure, amb el qual l’usuari pot auditar tots els processos dels programes que fa servir i trobar-ne efectes no desitjats.

Cal abandonar el programari privatiu per prendre el control dels processos d’intercanvi d informació de l’administració.

L’espoli:

L’opacitat del codi distribuït per les empreses de programari de tipus privatiu és conseqüència directa de la seva missió d’acumulació de capital per a benefici d’uns pocs.

És un fet que bona part dels productes de programari privatiu s’han construït al voltant de programari de codi obert. No contents amb l’apropiació de la feina de molts programadors per al lucre privat, aquestes empreses acostumen a utilitzar tots els recursos legals per pagar el mínim d’impostos possibles, el retorn a les arques públiques als diferents països on tenen seus i treballadors és mínim o nul.

La lògica sota la que treballen aquestes empreses és una lògica capitalista: els du a reduir costos contínuament per a mantenir el que s’anomena competitivitat. Aquestes mesures prenen forma d’acomiadaments massius, deslocalitzacions a la recerca de mercats amb condicions laborals paupèrrimes, frau fiscal i precarietat laboral.

El programari privatiu impossibilita a l’administració distribuir de manera gratuïta a d’altres administracions o a la societat en general aquelles versions de programari que podrien ser d’interès general. D’aquesta manera l’ administració participa de la privatització del coneixement.

Cal contribuir a eradicar l’espoli que aquestes empreses fan a les arques públiques i al coneixement comú deixant de treballar amb elles.

La sobirania:

La renúncia per part de l’ Ajuntament a fer servir programari lliure afecta de manera directa la seva capacitat per decidir amb quines empreses treballa, sota quins criteris i quins són els objectius o paradigmes d’us de la informació dins l’administració.

També afecta en la relació de l’Ajuntament amb les persones que afirma que representa, obligant-les en algunes ocasions a disposar d’un programari determinat per a fer ús de serveis de l’ administració.

I, en d’altres casos, implica haver-se de doblegar als designis dels lobbies tecnològics, com es el cas de la xarxa wifi lliure de l’ajuntament (sobre la qual no s’han debatut les conseqüències dins el camp de la salut mediambiental, com està succeint en altres administracions públiques de la Unió Europea), on a banda de no ser accessible des de tota la ciutat, té una velocitat fixada pels lobbies a fi d’evitar que l’ Ajuntament els faci competència.

Per a governar-nos hem de minimitzar les interferències entre la voluntat popular i l’ execució d’ aquesta.

El full de ruta:

Un apunt històric: Salvador Allende tenia clar que calia un paradigma de programari que cobrís les necessitats de les relacions entre persones i administracions, i que poses la tecnologia al servei de l’emancipació social. Per aquesta finalitat el govern Xilè va tirar endavant el projecte Cybersyn.

Apunts geogràfics: Munic, Viena, Caracas, Tolosa, l’Havana i moltes altres ciutats han fet inversions no només per a l’ús intern de programari lliure sinó per a la seva difusió, incentivant-lo en àmbits tant determinants com l’ educatiu.

Un apunt programàtic: el govern de BeC du al seu programa propostes clares en aquest aspecte (Desenvolupar el programari lliure i impulsar la innovació, Afavorir una ciutat de codi obert, Aprofitar les TIC per promoure una cultura lliure i accessible) . Apel·lem doncs a aquesta confluència en objectius programàtics per tirar endavant amb un full de ruta que deixi enrere el llast del programari privatiu dins l’ administració pública.

ANNEXE:

Manifest a favor del programari lliure i formats oberts als municipis (2007)

Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) són, en aquests moments més que mai, un element fonamental en l’economia i el progrés d’una societat.

Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenim dret a accedir a les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena i fer-ho en la nostra pròpia llengua.

Els ajuntaments han de comprometre’s a defensar el dret d’accés a la societat de la informació dels seus ciutadans així com implicar-se en l’alfabetització digital i en ajudar a superar la fractura digital.

L’objectiu d’aquest manifest és exigir als ajuntaments que garanteixin aquests drets dels ciutadans.

Un dels pilars fonamentals de l’accés a les TIC és el programari (software). Malgrat això, l’accés al programari es veu restringit per polítiques diverses en forma de contractes, llicències o patents, que en limiten l’ús i discriminen a uns sectors de la ciutadania dificultant-ne o prohibint-ne l’accés en condicions legals i amb garantia de qualitat.

Des de fa anys existeix un moviment internacional de persones i entitats que desenvolupen programari sota unes llicències que defensen que quan s’adquireix un programa, l’usuari ha de tenir el dret d’estudiar-ho, modificar-lo i redistribuir-lo lliurement. El programari que garanteix aquests drets es coneix com a programari lliure. El programari lliure permet que tots els seus usuaris puguin ajudar en la seva millora. Són programari lliure el sistema GNU/Linux, diferents navegadors web com el Firefox, els paquets ofimàtics com l’OpenOffice.org o el Koffice, els servidors que utilitza Google i molts altres programes de gran qualitat. Al darrera del programari lliure hi ha milions de voluntaris, i també grans empreses multinacionals com IBM, HP, Sun, etc.

Fer servir programari lliure té molts avantatges. Alguns dels més importants són:

 • Qui el compra no ha de ser client a perpetuïtat del seu proveïdor; pot llogar a qui lliurement triï per fer les modificacions o adaptacions segons les seves necessitats. Si hi ha un error en l’aplicació, no es depen de l’empresa privada en qüestió per a arreglar-ho.
 • No discrimina a ningú. Fins i tot els actuals proveïdors de programari privatiu poden oferir programari lliure, rellicenciant el seu o adaptant el programari lliure existent.
 • La majoria del programari lliure és gratuït o de cost molt baix, al contrari que el programari privatiu.
 • L’accés al codi permet analitzar-lo per comprovar que no fa res de dolent (per exemple, que no contingui codi espia o maliciós). També permet aplicar-hi millores.
 • Ens permet participar en projectes internacionals punters, i per tant, potenciar una indústria local de desenvolupament de programari.

Hi ha àmbits estratègics en que l’impacte del programari és especialment important. A continuació n’esmentem alguns:

La comunicació del ciutadà amb l’administració

Cada vegada més, la comunicació entre l’administració i el ciutadà es fa per via informàtica. Això fa aquesta comunicació molt més àgil i eficient. Sovint ens trobem, però, que quan els ciutadans necessitem comunicar-nos amb l’administració se’ns obliga a fer servir un tipus d’ordinador o un programari concret d’alguna empresa concreta. L’administració no pot exigir a cap ciutadà ser client de cap empresa, sobretot quan aquesta comunicació es pot fer mitjançant els formats i estàndars oberts definits per comités internacionals eximint a l’usuari d’emprar programari de tal o qual empresa. L’administració hauria de garantir la no transgressió d’aquests estàndars en serveis que ofereix al ciutadà.

Un cas especialment rellevant de l’incompliment d’aquests estàndarts es dóna quan s’incompleixen les normes d’accessibilitat. Les normes d’accessibilitat diuen què cal fer per tal que la informació, per exemple d’una pàgina web, pugui arribar a tothom i, especialment, a les persones amb dificultats visuals, auditives o motrius. És paradoxal que l’administració exigeixi als ciutadans complir aquestes normes, per exemple quan es projecta un edifici, i en canvi pràcticament les ignori quan es tracta de les seves pròpies pàgines web.

La informàtica dels ajuntaments

L’administració en general i els ajuntaments en particular fan servir molt programari. Això suposa una partida molt important del seu pressupost.

Una part d’aquest programari és genèric (sistemes operatius, ofimàtica…). Molt d’aquest programari té alternatives lliures de qualitat. No fer-les servir és un malbaratament dels recursos públics.

Una altra part del programari és fet a mida. Les condicions de contractació d’aquest les controla l’administració i, per tant, en pot regular aspectes com ara la titularitat de la llicència, la propietat del codi, el compliment d’estàndards…

Malgrat que ja existeixen algunes aliances entre ajuntaments per tenir major poder de negociació davant els proveïdors a l’hora de fer comandes de programari abaratint-ne els costos, encara no hi ha prou reaprofitament de recursos.

Ja que aquest programari és pagat amb diners públics, se n’hauria de fer públic el codi. D’aquesta manera s’incentiva a altres ajuntaments a reutilitzar-lo, compartint-ne els costos de manteniment i evolució.

L’educació

El sistema educatiu, des de primària fins a la formació d’adults, és un element absolutament fonamental per a la nostra societat. A les escoles, instituts, universitats i altres centres de formació el programari cada vegada hi és més present. Malgrat que la majoria de competències en educació cauen fora de l’àmbit municipal, els ajuntaments tenen una tasca molt important en la formació dels seus ciutadans, sovint dins el context dels centres cívics. Exemples típics són els cursos d’especialització per a professionals i cursos de noves tecnologies per evitar la fractura digital.

No usar programari lliure en aquest entorn provoca disfuncions molt importants. Per exemple, sovint els alumnes no poden permetre’s tenir a casa, copiat de forma legal, el programari que tenen a l’escola. Això impossibilita usar a casa el que s’ensenya al centre. No hi ha necessitat de forçar aquesta situació quan hi ha programari lliure amb les mateixes funcionalitats. Els governs d’Andalusia i Extremadura ja han aplicat aquesta política amb èxit.

L’empresa

En l’àmbit productiu, les petites i mitjanes empreses també són captives del proveïdor. Massa sovint se salten la legalitat per poder accedir al programari privatiu, ja sigui per desconeixement d’alternatives o per manca d’incentius per fer el canvi.

Hi ha grans empreses que han pogut fer la migració a programari lliure, però la petita i mitjana empresa necessita informació, formació i suport econòmic per fer aquesta inversió de futur.

La situació actual del desenvolupament de noves tecnologies, algunes de les quals encara depenen molt del programari privatiu, limita les empreses catalanes del sector tecnològic a activitats d’instal·lació, manteniment i d’intermediaris de la venda de llicències de tercers. El programari lliure és una oportunitat per a la petita i mitjana empresa del sector, ja que permet l’accés al codi de projectes grans que costarien moltes hores-home no assumibles d’altra manera.

La llengua

Un dels aspectes més crucials per l’èxit de les TIC és la integració del català al món digital. Cal que el programari que es fa servir estigui traduït a la nostra llengua.

Centenars de voluntaris tradueixen al català el programari lliure mes utilitzat tan bon punt surt una nova versió, i això ho poden fer perquè tenen accés al codi font.

Demanem

És per tot això que demanem als candidats a les institucions públiques que prenguin una posició pública raonada a favor o en contra respecte a cadascuna de les següents demandes:

Comunicació amb el ciutadans utilitzant formats lliures i oberts

 1. Demanem que els llocs web de l’administració segueixin les recomanacions del ConsorciW3C.
 2. Demanem que la documentació que generi l’administració sigui plenament accessible en formats oberts.

I ho demanem perquè no volem que l’administració imposi als ciutadans quins programes han de fer servir per a poder-s’hi comunicar.

Ús i desenvolupament de programari lliure dins l’administració sobre plataformes lliures

 1. Demanem que els ajuntaments mantinguin la seva informació, i per tant les nostres dades, en sistemes d’emmagatzemament basats en programari lliure del qual en pugui saber què fa i de quina manera, protegint la integritat de la informació.
 2. Demanem que els ajuntaments alliberin tot el codi font propi fet a mida, de manera que altres administracions, o els ciutadans mateixos, puguem fer-lo servir.
 3. Demanem que el nou programari propi que calgui desenvolupar es publiqui sota llicències lliures i faci servir estàndards oberts, i que sigui independent de plataformes privatives (bases de dades, sistemes operatius, llibreries…) de manera que permeti fer la migració a entorns totalment lliures en un futur.
 4. Demanem el compromís respecte a la publicació de les despeses anuals en llicències i manteniment de programari en el conjunt de les administracions.
 5. Demanem que els plecs de licitació de concursos públics per a la implantació de solucions amb programari exigeixin la utilització de estàndards oberts i l’ús de programari lliure.
 6. Demanem que els paràmetres per valorar els mèrits de les empreses i persones que es presenten a concursos públics contemplin el model econòmic del programari lliure. Aquest és diferent del model clàssic d’empresa de programari ja que habitualment està format per xarxes de petites empreses.

I ho demanem perquè no volem que la nostra administració estigui subjecta als dictats de les multinacionals, perquè pensem que allò que paguem entre tots ho hem de poder aprofitar tots, i perquè les diferents administracions han de poder compartir costos.

Ús de programari lliure en l’educació.

 1. Demanem que a les escoles, els cursos de formació per adults i de divulgació de les TIC s’utilitzi programari lliure.
 2. Demanem que en concursos i oposicions no es demanin coneixements de determinats productes comercials, sinó de determinades habilitats amb l’ordinador.
 3. Demanem la creació de material didàctic específicament dirigit a l’ensenyament del programari lliure i que es difongui públicament i amb permís per ser reutilitzat.

I ho demanem perquè si volem una societat integrada en les TIC cal que ho fem amb eines que estiguin disponibles per a tothom, legalment i en català. I perquè no és acceptable des d’un punt de vista ètic el subvencionar l’ús de programari privatiu.

Promoció de l’ús i desenvolupament de programari lliure en el teixit social i econòmic

 1. Demanem ajudes econòmiques i un servei de suport a la petita i mitjana empresa que vulgui migrar a programari lliure.
 2. Demanem que es facin campanyes institucionals de conscienciació en l’ús del programari lliure i dels formats oberts.
 3. Demanem que els accessos públics a internet i recursos informàtics (com telecentres i biblioteques) facin ús de programari lliure.
 4. Demanem que els ajuntaments serveixin de catalitzadors de qualsevol iniciativa ciutadana que promogui el programari lliure.

I ho demanem perquè pensem que el programari lliure representa un impuls important al sector tecnològic, crea forts dinamismes socials i permet accedir a la tecnologia en igualtat de condicions

Per dret universal a la salut

El dret a la salut i a una sanitat pública i equitativa és una necessitat bàsica per a tota la població. La seva privatització afecta directament als grups socials amb menys recursos, com són les dones, families monoparentals, persones seropositives,  transexuals, pensionistes, persones migrades sense papers i grups en risc d’exclusió social. La gestió 100% pública és eficient i en el cost del servei no hi han d’haver beneficis econòmics. Els serveis de salut i sanitat han de ser garantistes i no poden mai derivar del nivell de recursos econòmics de la població.

La CUP Capgirem Barcelona volem garantir que l’Ajuntament defensi una atenció primària de gestió 100% pública, gestionada per treballadores i veïnat i sense privatitzacions. Els ajuntaments han d’apostar per una planificació en funció de les necessitats en salut de la població atesa, amb especial atenció en la prevenció, la salut comunitària i la salut pública.

Actualment, l’Ajuntament només participa de forma consultiva del Consorci Sanitari de Barcelona, ens encarregat de la planificació, organització, coordinació, gestió, i l’avaluació dels centres i els serveis de salut. Exigirem que es reverteixin els convenis i concerts del consorci amb entitats amb afany de lucre i que el consorci passi a ser un ens de titularitat i gestió pública en la seva totalitat.


Mesures destacades del programa de salut:

1. Promoure la remunicipalització dels serveis de salut, eliminant externalitzacions i absorbint com a plantilles estructurals els col·lectius treballadors precaritzats.

2. Creació de consells de salut amb capacitat executiva i participació directa en els pressupostos i programes per part de treballadores i veïnat.

3. Augmentar el pressupost per a salut comunitària i pública orientar la salut cap a una concepció més sobirana i propera a la població.

4. Garantir els drets laborals, i un salari i condicions de treball dignes, així com la formació continuada i els torns de treball equilibrats

5. Eradicar assetjament laboral i sexual també en l’àmbit sanitari.

6. Garantir la proximitat dels serveis sanitaris per millorar el funcionament o la prestació de serveis.

7. Adoptar mesures de desconcentració en districtes i barris dels serveis sanitaris, amb una planificació territorial feta amb decisió popular i laboral.

8. Recuperar les urgències desmantellades o reduïdes i garantir l’atenció sanitària les 24 hores.

Per una independència sense límits

Barcelona ha estat protagonista els darrers anys de les majors manifestacions independentistes de la història dels Països Catalans. Des de fa una dècada, la mobilització popular i la inquietud política per assolir la plena sobirania han anat en augment arreu dels Països Catalans. Aquest cicle de mobilitzacions s’ha vist retroalimentat per un creixent rebuig al capitalisme neoliberal, fent de la llibertat nacional i la justícia social dues cares indestriables de la mateixa moneda. La nostra, doncs, no és una independència identitària sinó la via cap a un procés constituent democràtic.

No obstant, tant la ciutat com l’Ajuntament de Barcelona han jugat un paper molt per sota del seu potencial polític i social en aquest procés. Des de la CUP Capgirem Barcelona entenem que no és temps d’ambigüitats sinó d’avançar fermament cap a la plena independència dels Països Catalans.

El país que volem no és aïllat i egoista, sinó solidari amb tots els pobles i treballadores de l’estat  i del món. Front als caducs models d’estat-frontera, des de la CUP Capgirem Barcelona reivindiquem l’internacionalisme com a forma de lluita cap a la plena sobirania dels pobles del món.


Mesures destacades del programa d’independència i internacionalisme:

1. Declarar Barcelona ciutat per la Independència, aprovant la moció d’adhesió rebutjada pel consistori actual.

2. Impulsar i participar en l’Assemblea de càrrecs electes dels Països Catalans.

3. Posar l’Ajuntament al servei del mandat popular.

4. Ser part activa en la mobilització popular necessària per obrir un procés constituent cap a la República Catalana.

5. Establir vincles i acords amb institucions d’arreu dels Països Catalans en un camí comú de construcció nacional.

6. Recuperar la sobirania popular front a organismes antidemocràtics com la Unió Europea, el BCE i l’FMI (La Troika), l’OTAN o l’OMC.

7. Emprendre accions de solidaritat activa amb els pobles oprimits i en lluita contra l’imperialisme (Kurdistan, Sàhara, Amèrica Llatina, etc.)

8. Adherir Barcelona a la campanya de Boicot, Desinversió i Sancions contra Israel fins que cessi l’ocupació i el genocidi contra el poble Palestí.

9. Oposició frontal i boicot a la política Europa fortalesa que converteix el Mediterrani en una fossa comuna de migrants.

10. Avançar cap a la construcció d’un espai regional de cooperació i solidaritat al Mediterrani entre els pobles de les ribes nord i sud del mar.

Democràcia i poder popular

El model institucional actual (monarquia constitucional) es caracteritza per oferir pocs espai de participació realment decisoris més enllà de la delegació política mitjançant l’elecció de representants cada quatre anys. El règim del 78 ha fomentat unes pràctiques socials i una cultura política basada en el monopoli de l’acció política institucional a mans dels partits del status quo i la reproducció de les seves dinàmiques clientelars i lògiques de funcionament en els diferents espais administratius, entre ells també els municipis.

Des de la CUP-Capgirem Barcelona entenem la participació ciutadana com l’embrió d’un nou model democràtic, econòmic i social que permeti revertir l’actual presa de decisions consolidant un model de baix a dalt, democratitzant la Política i defugint de l’elecció de nous líders, avantguardes o messies a qui delegar el nostre futur a “salvar”, la gestió de les nostres vides i tot el nostre poder decisori.


Mesures destacades del programa de democràcia i poder popular:

1. Apropar la presa de decisions tot constituint els Consells de Barri com a òrgans de govern polític descentralitzat i elaborar Plans Directors de Barri i de Districte de 4 anys.

2. Elaboració participativa del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i dels pressupostos a través dels Plans Directors i Taules Tècniques Populars.

3. Elecció directa de Regidor(e)s i Conseller(e)s de Districte i Barri mitjançant un sistema de doble llista: una pel Consistori i una pel Districte i Barri.

4. Constitució de la Regidoria de Participació Política i Democràcia Directa de caràcter transversal per facilitar l’activació i implicació popular.

5. Obertura dels plens municipals perquè la població i les entitats puguin presentar preguntes, mocions o propostes.

6. Referèndums vinculants que no restringeixin drets i llibertats fonamentals, incloent-hi la figura del referèndum revocatori, garantint el debat públic previ.

7. Enfortiment i dinamització del teixit associatiu i reconeixement de l’autogestió comunitària des de la corresponsabilitat pública.

8. Auditoria del deute i de l’entramat municipal i metropolità i impuls de polítiques de contractació transparents i objectives que impedeixin pràctiques clientelars.

9. Informació municipal oberta, pública i accessible (inclosos contractes) protegint i evitant l’ús comercial de les dades privades.

10. Remunicipalització i despolitització dels mitjans públics i impuls de mitjans autogestionats i d’espais públics d’expressió independents.

Joventut

El jovent és un subjecte polític que viu de forma particular i diferenciada el seu dia a dia en una societat capitalista i patriarcal, ja sigui a nivell laboral, d’accés a un habitatge propi, d’experimentació de la seva sexualitat, de participació i vinculació política, del tractament que rep per part dels mitjans de comunicació..etc. Entenem que el jovent és el motor d’inici de mobilització i canvi i que cal treballar la seva realitat a Barcelona i les alternatives proposades des d’aquest col·lectiu.D’aquesta manera, des de CUP-CapgiremBCN creiem que cal treballar d’una manera concreta i específica la vida del jovent de la nostra ciutat, mitjançant la incorporació de propostes concretes que empoderin aquest col·lectiu i donin eines per tal de capgirar la nostra ciutat i les nostres vides i poder desenvolupar un present i un futur digne, des de la igualtat, la solidaritat i lliure de paternalismes.


Mesures destacades del programa de joventut:

1. Derogació de l’ordenança del civisme. Volem recuperar l’espai públic com espai de trobada i socialització per a totes.

2. Defensa dels espais alliberats i autogestionats que pretenguin donar un ús social al barri. Defensar els espais que promouen unes relacions antipatriarcals i no mercantalistes.

3. Garantir l’autogestió per part del jovent organitzat dels locals públics. El jovent ha de poder decidir com s’organitza a cada barri i com es socialitza.

4. Assegurar que tot el jovent estigui format respecte els seus drets laborals, fomentant el treball col·laborador i cooperatiu. Assegurar que tothom té les eines per tal d’afrontar la seva vida laboral.

5. Creació d’una borsa municipal d’habitatge i suport aquelles okupacions d’habitatges treballant per l’acció col·lectiva i en xarxa. Assegurar l’emancipació juvenil tenint en compte la importància de l’accés a una habitatge digne.

6. Creació de plans urbanístics amb la consideració de la perspectiva i necessitats del jovent. Necessitat d’incorporar la perspectiva juvenil en aquells canvis urbanístics que es realitzen als barris.

7. Creació de centres de joves d’educació efectiva-sexual on entre d’altres es rebi informació sobre mètodes anticonceptius no agressius a cada barri. Necessitat de que totes puguem tenir un accès a una educació efectiva-sexual.

8. Treballar de manera coordinada entre tot els agents implicats d’un barri per assegurar el desenvolupament, la salut efectiva, sexual i reproductiva. Treballar d’una manera integral la salut de tot el jovent.

9. Dret a vot. Cal reconèixer el dret de sufragi a totes les persones residents majors de 16 anys, tant per escollir com per ser escollits, independentment del seu origen.

Turisme

L’especulació turística ha substituït l’especulació immobiliària en la persistència del capitalisme neoliberal en utilitzar la ciutat i les veïnes amb afany de lucre. Ens trobem davant d’un nou cicle d’explotació del màxim benefici en el menor temps possible. L’esgotament d’un model productiu que ens fa receptors de les crisis però no dels guanys, ara s’aferra al monocultiu turístic oferint a preu privat el patrimoni comú. L’especulació turística expulsa les veïnes, ofega el comerç de proximitat, destrueix el teixit veïnal, la convivència i la capacitat de mobilització i resistència. L’especulació turística destrueix el llegat, el present i també el futur. Quan els guanys minvin, els especuladors marxaran amb els seus beneficis a la cerca d’altres víctimes i la ciutat i les veïnes en pagarem els costos.Des de la CUP Capgirem Barcelona, estem convençuts de la urgència de capgirar la situació generada durant dècades d’especulació (turística) per tal d’assolir el control democràtic de la ciutat. D’aquesta forma es podrà posar fi a l’espiral de precarietat i destrucció de la nostra identitat, dels nostres barris, de la nostra ciutat.


Mesures destacades del programa de turisme:

1. Diversificació urgent de l’economia de la ciutat, defugint el monocultiu turístic actual.

2. Abolició dels apartaments turístics, moratòria global d’allotjaments i regulació dels Bed&Breakfast.

3. Decreixement del turisme massificat i limitació de visites a espais saturats.

4. Polítiques de reversió dels guanys del turisme entre la població (més necessitada) front a l’apropiació privada.

5. Combatre amb contundència la precarietat laboral i salarial, la temporalitat i l’explotació.

6. Taxa turística 100% municipal (amb retorn social) i no destinada a la promoció turística.

7. Progressivitat fiscal de les activitats segons temporada, massificació i temps d’estada.

8. Recuperació espai públic veïnal i fi de l’explotació privatitzada de la via pública.

9. Foment de les activitats turístiques més respectuoses amb el medi ambient i l’entorn social i cultural.

10. Participació activa i vinculant dels barris en la planificació i gestió turística. Cap intervenció sense consens social.

Economia i treball

El moment senil del capitalisme neoliberal actual està tenint un efecte devastador per a les classes populars: retallades socials, privatitzacions, atur, deteriorament de les condicions laborals, etc. L’actualitat està marcada per un atur del 17 %, especialment greu en la població jove (40 %) i la cronicitat de la precarietat com a nou model de relació laboral regulat per les múltiples reformes legislatives.

La divisió sexual del treball, conseqüència directa del patriarcat, és també generadora de desigualtats socials i condemna les dones a feines de salaris, jornades i responsabilitats inferiors, acompanyades de la no-regulació dels treballs de cures i de reproducció, que  no són remunerades i resten invisibilitzades.

Cal revertir aquests dos eixos de desigualtat (amb l’objectiu d’eliminar-los) per millorar les condicions de vida i els salaris a la ciutat. Igualment cal incidir sobre el salari indirecte, aquell derivat dels serveis proveïts per l’Ajuntament, i que es veu cada dia més afectat per les externalitzacions i privatitzacions que s’hi duen a terme.


Mesures destacades del programa d’economia i treball:

1. Reducció de la jornada laboral a 30 hores setmanals sense reducció salarial.

2. Eliminació de l’esquerda salarial entre homes i dones.

3. Fomentar la correponsabilitat del treball de cures entre la població de manera que homes i dones tinguin les mateixes oportunitats d’accedir a llocs de treball de qualitat.

4. Traspassar l’exigència de millora en les condicions laborals a tots aquells serveis i empreses externalitzats o subcontractats per l’administració mentre no siguin municipalitzats.

5. Foment de l’economia cooperativa, social i solidària, augmentant-ne la visibilitat i facilitant-ne la logística i el finançament.

6. Replantejament de Barcelona Activa cap a un model d’ocupació que garanteixi la viabilitat econòmica de projectes davant del mite de l’emprenedoria.

7. Establiment d’una política fiscal progressiva que exigeixi un major esforç a aquelles persones amb majors recursos econòmics.

8. Aturar el reclam de Barcelona com a ciutat de congressos basat en la precarietat laboral de les treballadores i treballadors.

9. Desatendre les reformes laborals estatals, prenent la desobediència com a raó de llei.

10. Garantir condicions laborals dignes a les treballadores sexuals, així com combatre tot tipus d’explotació o coerció.