Ciutat Vella és un districte complex per la seva centralitat urbana, històrica i simbòlica, amb un  teixit social i associatiu divers que pateix l’impacte de l’ofensiva capitalista, la sobreexplotació turística i una degradació sostinguda de les condicions de vida de la seva gent.

De la generalització de la pobresa, la misèria i la precarització, en deriva fam, mala alimentació, malalties i una esperança de vida escurçada. Paral·lelament, ens veiem envoltats de policia patrullant constantment, turisme de masses i privatització dels carrers i les places, mentre centenars d’edificis i habitatges es troben en un estat de degradació constant.

És impossible lluitar individualment contra aquest desastre però, afortunadament, a Ciutat Vella som gent que lluita contra tot això. Que naixem dempeus, que vivim dempeus i que dempeus morim. Som gent que lluitem contra la brutalitat i la impunitat policial. Contra la massificació turística. I perquè els carrers siguin espais per al poble i no per als negocis d’alguns.


Mesures destacades del programa de Ciutat Vella:

1. Assegurar el dret a l’habitatge per a tothom. Aturar desnonaments i assetjaments immobiliaris i destinar pisos buits a lloguer social.

2. Garantir els serveis públics universals i l’alimentació bàsica.

3. Impulsar el decreixement turístic. Abolir els pisos turístics i establir una moratòria d’allotjaments turístics.

4. Democratitzar Ciutat Vella amb la participació veïnal vinculant en la planificació col·lectiva i l’impuls de l’autogestió veïnal.

5. Desenvolupar un entorn urbà al servei de les persones. Aturar la privatització dels espais públics i revisar l’ordenança de terrasses.

6. Garantir l’accés a la cultura. Habilitar espais per a la cultura popular i  recuperar els carrers per a l’ús col·lectiu.

7. Ciutat Vella feminista. Posar el treball de cures al centre de les polítiques públiques. Garantir els drets de les treballadores sexuals.

8. Repensar la seguretat, que consisteix a garantir els drets polítics i civils per a tothom, i acabar amb els abusos policials.

9. Combatre la precarització laboral i la destrucció del comerç de proximitat.