Arxiu de la categoria: Districtes

Vallvidrera

Fa anys que la ciutat de Barcelona abandona la muntanya. A Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes hem vist com les decisions preses des del consistori i l’ajuntament del districte no han tingut en compte l’opinió real dels llebrencs, i això ha fet que les actuacions que s’han dut a terme no hagin estat en consonància amb les necessitats del veïnat, les associacions i les entitats dels barris de muntanya.

Per això que creiem que és bàsic que Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes puguin autogovernar-se i, així, tinguin la capacitat de decidir quines són les prioritats a l’hora de tractar els diferents temes: mobilitat, medi ambient, el Parc Natural de Collserola, espais públics i participació ciutadana, entre altres.

A banda d’això, cal tenir en compte que hi ha hagut poques actuacions encaminades a complir el Pla de Futur 2010-2020 consensuat per tots els agents de la muntanya, els quals, en aquesta última legislatura, no han tingut el pes que el poble demanava i necessitava.

És per això que, després de reunir-nos amb associacions de veïns i entitats, i de fer un seguit d’assemblees obertes per tal que el veïnat ens expliqués els seus neguits i reivindicacions, hem elaborat un programa, del qual destaquem les següents propostes:

1. Millorar i optimitzar el servei de BusBarri (118 i 128) i recuperar el servei dels diumenges.

2. Fer arribar un transport nocturn a la muntanya mitjançant la variació i optimització de les línies ja existents.

3. A curt termini, millorar l’autogovernança, tot fomentant que les decisions es prenguin des de la muntanya mitjançant l’elecció directa de representants.

4. A mig termini, iniciar els processos per tal que el conjunt de Vallvirera, el Tibidabo i les Planes esdevingui una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD).

5. Oposar-nos frontalment al fet que la MAT passi per Collserola, així com ho hem fet a la resta del territori.

6. Construir una planta de compostatge a la muntanya.

7. Lluitar perquè el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de Collserola compti amb la participació directa de tots els agents relacionats amb el parc i el territori.

8. Blindar el mercat de Vallvidrera com a espai públic, a través de cedir-ne la gestió a l’associació Mercat Cultural Vallvidrera.

9. Instaurar una taxa, inclosa en el preu de l’entrada al Parc d’Atraccions del Tibidabo, que reverteixi en inversions als barris de muntanya i al Parc Natural de Collserola.

10. Regular i optimitzar l’horari dels dos centres d’atenció primària per garantir que n’hi hagi un d’obert cada tarda.

Sant Andreu

Els diferents governs municipals sempre han menystingut els barris de Sant Andreu, perquè l’han considerat un districte dormitori i perifèric. L’Ajuntament de Barcelona només ha vetllat per la promoció de la “marca Barcelona”, és a dir la ciutat venuda a la banca, els especuladors i les empreses transnacionals.

Aquest darrer mandat no ha estat aliè d’aquesta dinàmica, ans al contrari, Xavier Trias i Raimond Blasi han centrat les polítiques i inversions municipals en la massificació turística i l’explotació comercial, com per exemple l’ampliació de la Maquinista. Mentre es gastaven ingents quantitats en reformar la ciutat aparador, han dibuixat a Sant Andreu un paisatge de solars, obres inacabades, vials tallats, equipaments saturats i promeses incomplertes.

El Tren d’Alta Velocitat pel malbaratament de recursos públics i la fractura urbana que significa avui dia al Districte, és l’exemple més clar d’aquesta política. Però també ho són les Casernes de Sant Andreu, el Canòdrom del Congrés o la Presó de la Trinitat. O els centenars de veïns i veïnes que han perdut l’habitatge o la feina, que pateixen pobresa energètica o carestia alimentària, que tenen l’escola en barracons o que se’ls ha retirat l’ajuda a la dependència.

Com més va, més hem hagut de suportar la prepotència de Raimond Blasi que ha aixecat la camisa al moviment veïnal, s’ha enfrontat amb l’associacionisme i ha posat pals a les rodes a les festes majors i cultura popular.


Mesures destacades del programa de Sant Andreu:

1. Descentralitzar l’elecció del regidor de Districte i repensar la delimitació territorial de Barcelona

2. Proporcionar un casal de joves autogestionat pel mateixos joves a cada barri

3. Aturar l’ampliació de la Maquinista i l’Heron City, tot fomentant les àrees de comerç de proximitat.

4. Reconvertir la Mercedes-Benz en una escola d’arts i oficis i viver de cooperatives de treball industrial.

5. Donar un ús veïnal a la Tribuna del Canòdrom i executar la resta d’equipaments pendents.

6. Recuperar la trama urbana perduda per culpa de les obres del TAV, tot redimensionant l’estació de la Sagrera i engegant el Parc del Camí Comtal i els equipaments.

7. Desenvolupar el projecte urbanístic de tot el complex de les antigues Casernes de Sant Andreu, tot desallotjant la Hermandad de Legionarios.

8. Pacificar el Carrer Gran de Sant Andreu i l’Avinguda Meridiana, perquè el vianant i les bicicletes hi guanyin pes.

9. Construir el bloc d’habitatges de la tercera fase del Pla de les Cases Barates, però alhora acabar amb la substitució de les Cases Barates.

10. Enderrocar la Presó de la Trinitat i executar el Pla Urbanístic previst.

Ciutat Vella

Ciutat Vella és un districte complex per la seva centralitat urbana, històrica i simbòlica, amb un  teixit social i associatiu divers que pateix l’impacte de l’ofensiva capitalista, la sobreexplotació turística i una degradació sostinguda de les condicions de vida de la seva gent.

De la generalització de la pobresa, la misèria i la precarització, en deriva fam, mala alimentació, malalties i una esperança de vida escurçada. Paral·lelament, ens veiem envoltats de policia patrullant constantment, turisme de masses i privatització dels carrers i les places, mentre centenars d’edificis i habitatges es troben en un estat de degradació constant.

És impossible lluitar individualment contra aquest desastre però, afortunadament, a Ciutat Vella som gent que lluita contra tot això. Que naixem dempeus, que vivim dempeus i que dempeus morim. Som gent que lluitem contra la brutalitat i la impunitat policial. Contra la massificació turística. I perquè els carrers siguin espais per al poble i no per als negocis d’alguns.


Mesures destacades del programa de Ciutat Vella:

1. Assegurar el dret a l’habitatge per a tothom. Aturar desnonaments i assetjaments immobiliaris i destinar pisos buits a lloguer social.

2. Garantir els serveis públics universals i l’alimentació bàsica.

3. Impulsar el decreixement turístic. Abolir els pisos turístics i establir una moratòria d’allotjaments turístics.

4. Democratitzar Ciutat Vella amb la participació veïnal vinculant en la planificació col·lectiva i l’impuls de l’autogestió veïnal.

5. Desenvolupar un entorn urbà al servei de les persones. Aturar la privatització dels espais públics i revisar l’ordenança de terrasses.

6. Garantir l’accés a la cultura. Habilitar espais per a la cultura popular i  recuperar els carrers per a l’ús col·lectiu.

7. Ciutat Vella feminista. Posar el treball de cures al centre de les polítiques públiques. Garantir els drets de les treballadores sexuals.

8. Repensar la seguretat, que consisteix a garantir els drets polítics i civils per a tothom, i acabar amb els abusos policials.

9. Combatre la precarització laboral i la destrucció del comerç de proximitat.

Les Corts

Les Corts és un Districte que inclou els barris de La Maternitat i Sant Ramón, Les Corts i Pedralbes, amb un població amb entorns socioeconòmics diversos que abarquen tot el ventall de les classes socials. Les diferents polítiques urbanístiques i econòmiques de la ciutat però, han dissenyat un Districte a mida de la classe mitja-alta, amb diferents problemàtiques que això ocasiona com la manca d’identitat, l’arrelament del sector privat i/o concertat en els àmbits de la sanitat o l’educació, la forta i constant presència de grans centres comercials, la marca del Camp Nou o l’alt preu de l’habitatge que expulsa a les classes populars.

Des del comitè local de campanya pretenem donar veu i reforçar el creixent teixit social i seguir treballant per una identitat pròpia i per reconstruir i capgirar els barris atenent a les necessitats i interessos dels seus veïns i veïnes. Treballem per un projecte propi de Les Corts que s’allunyi de l’elitització, la Marca Barcelona i els processos d’ especulació urbanística.


Mesures destacades del programa de Les Corts:

  1. Aturar immediatamnent els processos d’especulació urbanística
  2. Anular el PERI de la Colònia Castells per evitar l’enderrocament dels dos edificis del carrer Entença,
  3. Exigir transparència i participació ciutadana en els grans projectes urbanístics del districte com la remodelació del Camp Nou o l’urbanització de la Colònia Castells.
  4. Crear habitatges de protecció oficial per a joves.
  5. Promoure la gestió comunitària dels equipaments municipals.
  6. Garantir l’oferta d’educació i sanitat pública al Disctricte
  7. Construir els equipaments públics necessaris com la Residència per a gent gran del c/Benavent i el quart Institut Públic que Les Corts necessita
  8. Potenciar i apoderar el teixit associatiu veïnal.
  9. Promoure la cultura popular
  10. Recuperar els espais ocupats pels cossos militars espanyols com la Caserna del Bruc i la Caserna de la Guàrdia Civil, i obrir un procés participatiu veïnal per decidir el futur d’aquests espais.

Sant Martí

Sant martí és un districte divers amb una forta tradició de lluita intensament afectat per l’implementació progressiva de la “Marca Barcelona”, una implementació privatitzadora que en diversos aspectos ha perjudicat molt significativament arees espais i persones als diferents barris que el conformen. Com a resultat de la feina dels veïns i veïnes i de les assemblees obertes que s’han anat realitzant als nostres barris han sortit tot un seguit de propostes consensuades quò, complementaries de aquelles presentades per la CUP-Capgirem Barcelona a nivell de ciutat, busquen donar desposta a aquesta situació de depauperació progressiva del districte.

Contra la ciutat neoliberal, la gentrificació, el desmantellament dels Serveis públics… volem recuperar el dret dels veïns i veïnes de la ciutat donant suport a les lluites que sorgeixen de l’autoroganització veinal: Pel tancament del casal feixista Tramontana, en defensa dels serveis públics, per lobertura del casal de gent gran Alchemika, per un model de participació veïnal real i determinant CAPGIREM Sant Martí


Mesures destacades del programa de Sant Martí:

1. Recolzament de la lluita contra el casal Tramuntana i tota forma d’apologia del feixisme i el racisme.
2. Creacions d’oficines d’atenció a la pobresa energètica.
3. Impulsar un pla de conscienciació contra la violència masclista.
4. Suport a la integració de les persones nouvingudes i/o en risc d’exclusió social.
5. Lluita contra la gentrificació social, mesures per la preservació del petit comerç, protecció i preservació d’habitatges antics, …
6. Suport a les Entitats en el seu funcionament, obrir una finestreta única per ajudar-les en totes les gestions i reivindicacions.
7. Obrir el debat sobre el model de turisme, regular l’oferta i reconsiderar permisos i concessions, sobretot de terrasses a la Rambla del Poblenou.
8. Obertura de residències per gent gran de gestió pública com l’Alchemika.
9. Preservació del patrimoni històric del districte i revaloritzant el seu passat industrial.
10. Participació veïnal, suport a espais com Fem Rambla, la Flor de Maig, i de debat sobre la transformació urbanística,Glories, eix Pere IV…, i transparència en la gestió municipal.

Horta – Guinardó

Horta-Guinardó ha patit durant les últimes dècades un envelliment demogràfic sense precedents, que s’ha vist acompanyat per un dèficit en les infraestructures i una gestió urbanística desastrosa per part dels successius governs municipals. Després de prioritzar durant dècades les zones de rendes més altes de la ciutat, ara el projecte neoliberal pretén explotar també els nostres barris “perifèrics”, tot fent-hi arribar el turisme de masses a expenses de les condicions de vida de les ja de per si empobrides classes treballadores, i agreujant encara més els problemes d’accessibilitat i mobilitat que pateixen les persones grans i amb diversos graus de dependència.

Malgrat aquests atacs a la sobirania popular, els barris del Districte s’han mantingut vius i resisteixen gràcies a l’autoorganització popular i veïnal, que ha vist néixer i consolidar-se nombrosos espais de lluita i d’autogestió durant els últims anys. A Horta-Guinardó treballem amb un peu a aquests espais per tal de fer present la seva veu al districte i a la ciutat, tot denunciant i desbordant el marc democràtic-institucional i inserint-nos, des del municipalisme popular, en la lluita per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.

Mesures destacades del programa d’Horta – Guinardó

1. Fomentar l’existència d’espais de trobada i apoderament popular, especialment aquells dirigits a l’organització del jovent i a la creació d’espais d’oci alternatiu.

2. Promoure una economia social i solidària, basada en el petit comerç, projectes de masoveria urbana i tot tipus d’iniciatives cooperatives.

3. Garantir la participació dels i les veïnes en el disseny de l’espai públic.

4. Garantir que els hospitals de Sant Pau i la Vall d’Hebron siguin un pilar de la sanitat pública dels Països Catalans.

5. Limitar el turisme a les Bateries Antiaèries i aturar qualsevol projecte turístic que inclogui l’arribada del bus turístic als nostres barris.

6. Preservar el patrimoni històric del districte, com Torre Garcini i la finca Ravetllat-Pla, i convertir-los en espais per als i les veïnes.

7. Revertir el greuge urbanístic del districte, atenent a les demandes realitzades per les AAVV i posant especial èmfasi en la millora de la mobilitat.

8. Garantir el dret a l’educació de la infància i jovent del barri, obrint un institut públic a Horta i reobrint l’Escola Bressol de la Teixonera.

9. Revocar les afectacions als barris de la Font del Gos i la Clota, així com els Tres Turons, i permetre el desenvolupament dels barris atenent a les necessitats del veïnat.

10. Construir uns barris lliures de cultura patriarcal i que situïn la cultura feminista en el centre de les relacions entre les persones.

Sagrada Família, el Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample

A la Sagrada Família, el Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample les entitats locals estem lluitant contra els problemes i conflictes particulars dins d’aquesta “ciutat aparador” coneguda com a “Marca Barcelona”.

Com a barris cèntrics i amb grans atractius arquitectònics, sabem què és conviure amb l’asfixiant presència del turisme massiu i mal gestionat: el soroll dels autocars, els inevitables conflictes de convivència entre visitants i locals, la proliferació de pisos turístics i places hoteleres i l’aniquilació del petit comerç i la seva substitució per grans supermercats i botigues de souvenirs. Tot plegat ens provoca la sensació d’haver deixat de ser veïnes per ser les figurants silencioses d’un escenari bucòlic.

Què volem les veïnes? Volem un turisme sense massificacions i un comerç pròxim sense precarietat. Volem que es construeixin més escoles i instituts públics per garantir una educació de qualitat per a totes i en català, i per això som al costat de mestres, pares i mares. Som, també, al costat de les professionals i usuàries de la sanitat, defensant la titularitat pública de tot centre de salut i lluitant contra el tancament de serveis i l’exclusió de persones per raó del seu origen. Som al costat de les joves, que, davant la falta d’espais on organitzar-se, opten per okupar i obrir-se al barri. També som al costat de les experiències d’autoorganització veïnal i de resistència.


Mesures destacades del programa de Sagrada Família, el Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample:

1. Aturar el tancament de grups escolars a centres públics i fomentar la construcció de nous centres.

2. Acabar amb l’increment de ràtios i línies, conseqüència del dèficit de places públiques.

3. Reprendre els plans de construcció de l’escola bressol pública a la zona de Glòries i construir-ne una de nova al solar de l’espai Bingo Billares.

4. Construir la residència de dia per a gent gran, que fa més de deu anys que esperem, a la cruïlla entre els carrers Roger de Flor i Rosselló.

5. Aturar el desallotjament dels espais okupats CSOA La Indústria, Kan Tonada i Ateneu Popular El Rec.

6. Recuperar la titularitat pública dels centres de salut de gestió privada del Consorci Sanitari Integral (Hospital 2 de Maig, CAP Roger de Flor i Sagrada Família)

7. Prohibir les concentracions de caràcter racista, xenòfob, feixista, homòfob, contra els drets de les dones, les llibertats sexuals, o contra qualsevol minoria o col·lectiu en risc d’exclusió social.

8. Expropiar la Monumental i fomentar l’autogestió veïnal i el procés participatiu per decidir-ne l’ús.

9. Recuperar l’antic Cinema Niza com a equipament públic d’ús veïnal.

10. Apostar per un decreixement turístic enfront de la massificació de la Sagrada Família i dur a terme una moratòria immediata d’allotjaments turístics, souvenirs, supermercats i menjar ràpid.

Gràcia

Gràcia és un districte format per cinc barris: Vila de Gràcia, la Salut, el Coll, Camp d’en Grassot i Vallcarca. Patim l’impacte del capitalisme neoliberal que governa la ciutat en forma de precarietat laboral, abandonament del serveis públics, expulsió dels veïns i veïnes (sobre tot dels col·lectius més febles, gent gran, joves, aturats, …), tancament del comerç de proximitat i tradicional, menyspreu a les entitats i associacions, setge policial…

Des del Grup Municipalista de Gràcia treballem per fer propostes rupturistes, que posin el nostre destí en mans de totes, construint una alternativa de democràcia directa, davant la delegació, l’especulació, i la privatització, una alternativa que empoderi a les classes populars. Construint els Països Catalans des del carrer, des del barri.

Ens reunim els dimecres, a dos quarts de vuit, a La Barraqueta – Ateneu Independentista de la Vila de Gràcia (Carrer Tordera, 28-30).

En els darrers mesos, mitjançant assemblees i treball amb els veïns i veïnes s’han elaborat més de 40 propostes vinculades al territori del districte, de les quals a continuació en presentem una síntesis (podeu trobar el programa complet de Gràcia a http://www.scribd.com/doc/260677594/Programa-CUP-Capgirem-Barcelona-pels-barris-de-Gracia).

1. Cap allotjament turístic més a Gràcia, ni hotels (Henkel, Deutche Bank,..), ni hostels, ni HUT. I cap procés d’especulació per construir habitatges de luxe o botigues de marca. Aturarem l’expulsió del barris dels veïns i les veïnes, del comerç tradicional i de proximitat.

2. Aturem la privatització dels serveis públics: sanitat (Parc Sanitari Pere Virgili), ensenyament (escoles bressol), esport (UBAE)… Gestió pública, directa i col·lectiva (treballadors i veïnat).

3. Recuperem l’espai públic: Park Güell.

4. Defensem uns barris lliures del setge policial (prou agressions als joves), de casernes (Caserna de la Guardia Civil de Travessera), de feixistes (llibreria Europa).

5. Construcció, immediata, dels equipaments per fer front a les necessitats veïnals: Institut de Vallcarca, ampliació Sedeta … Posta en marxa d’equipaments: escola Univers, CAP Cibeles…

6. Defensa dels espais okupats i autogestió dels espais.

7. Protegirem el teixit associatiu del barri, les festes i la cultura. Endegant la participació directe dels veïns i les veïnes en les decisions, endegant un model de barri que dignifiqui la vida, on la solidaritat i el bon viure de tots, sigui el bon viure de cadascú.

Sants – Montjuïc

Sants-Montjuïc és un districte territorialment extens, format per molts barris amb realitats socials i econòmiques clarament diferenciades en els seus orígens. Ara bé, aquestes realitats s’han vist agreujades per la separació que han provocat infraestructures com la Gran Via o les vies del tren, per les mancances en transport públic i per una definició del model de ciutat enfocada als interessos aliens i no als del seu veïnat. Tot això ha generat que al districte hi hagi barris de primera i de segona categoria i equipaments sobrers, com el centre comercial de Les Arenes o el CIE.

Amb un origen agrònom i un important desenvolupament industrial posterior, els barris de Sants-Montjuïc han acollit històricament població migrada de classe treballadora. Avui en dia, aquesta realitat és vigent, tot i que de forma diferenciada, a tots els barris del districte, on la població migrada de fora de Catalunya representa entre un terç i més de la meitat del total, i on la població major de 65 anys representa una cinquena part del conjunt.
Són, en definitiva, uns barris plens de vida, de moviments veïnals i de tradició associativa i cooperativa.

Conscients d’aquesta pluralitat, i tot procurant conèixer-la a través del treball amb el teixit del barri, des de la candidatura de la CUP-Capgirem Barcelona hem abordat quatre línies d’actuació pròpies al districte i hem assimilat demandes de col•lectius que hi són presents i actius. El turisme i el tractament del patrimoni, així com el petit comerç i el cooperativisme, són trets característics dels nostres barris que volem replantejar, protegir i impulsar a través de l’òptica veïnal. La sanitat i el transport públic viuen un galopant desmantellament al nostre districte, i consideram imprescindible no només parar aquesta situació, sinó revertir-la.

Mesures destacades del programa de Sants – Montjuïc: 

1. Combatre la gentrificació provocada per l’actual model de turisme, així com el mobbing que pateix la gent gran.

2. Generar models turístics amb rutes i alternatives que donin valor al patrimoni històric, cultural i natural dels barris.

3. Protegir el patrimoni mitjançant l’acceleració dels estudis, la rehabilitació i la reactivació de Cal Bruixa i Cal Cervera, entre d’altres.

4. Aplicar íntegrament les mesures consensuades a la Taula d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

5. Impulsar la reconstrucció participativa de Can Vies tot garantint la mobilitat del veïnat.

6. Millorar el servei de neteja a certes zones, com en alguns trams del carrer Badal.

7. Impulsar un procés participatiu per decidir el Pla d’usos d’eixos vitals -com el carrer de Sants, de la Creu Coberta i el carrer Blai, entre d’altres- que protegeixi el petit comerç.

8. Potenciar els mercats municipals, tot assegurant la viabilitat econòmica del comerç de proximitat.

9. Exigir la publicació de qualsevol Pla d’usos que pugui alterar el teixit productiu d’algun dels nostres barris.

10. Revertir les externalitzacions i privatitzacions en els serveis de salut i sociosanitaris -per exemple, a través de denunciar la inoperativitat del CAP Les Hortes-Poble Sec.

11. Evitar el tancament del CAP del carrer Carreras Candi fins que se n’hagi habilitat un de similar a les necessitats i drets del veïnat.

12. Evitar que cap línia de metro passi per sota de la Marina sense que s’obrin les parades de metro del barri. Millorar tota la xarxa d’autobusos.

Sarrià – Sant Gervasi

Capgirar Barcelona vol dir, també, capgirar els barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles. Amb l’acció dels governs dels últims 36 anys, els nostres barris han viscut i segueixen vivint un procés d’elitització constant, on se substitueixen els petits comerços de proximitat i de tota la vida per botigues d’articles de luxe. On es prescindeix de carrers peatonals i es restringeix l’ús de les places públiques per construir grans vies de transport privat, impedint així que els veïns i veïnes puguin fer vida en comunitat. Tot plegat, de la mà de la construcció d’una ciutat i d’uns barris només en benefici pels més rics.
La construcció d’aquesta ciutat i d’aquest barris s’ha fet en contra de les persones que som i ens sentim dels barris de Sarrià i de Cassoles: de les persones joves que no s’hi poden quedar a viure perquè no es poden permetre el preu d’un habitatge cada vegada més alt, o dels veïns i veïnes que veuen que no tenen cap equipament públic al seu barri –siguin centres cívics, biblioteques o casals per gent gran- mentre molts edificis i espais propietat de grans immobiliàries segueixen buits.
En definitiva, volem recuperar els nostres barris, que aquests siguin per la gent que hi viu i que els fa viure i que no siguin barris dormitori per les persones riques que hi volen venir a viure.


Mesures destacades del programa de Sarrià Sant Gervasi:
1. Impuls definitiu de la Biblioteca de Sarrià i recuperació de la Clínica del Doctor Ripoll com a equipament pel barri, a Galvany.
2. Aturada i revisió del pla de Vores de la Via Augusta a Sarrià.
3. Recuperació del teixit històric i social del barri de Cassoles amb la peatonalització dels seu casc històric i amb mesures de reconeixement i difusió dels seus elements identificatius.
4. Reclassificació a clau 6 de la peça del parc de l’Oreneta que confronta amb el carrer Montevideo, reivindicada per la plataforma Defensem l’Oreneta.
5. Habilitament d’espais autogestionats per joves als barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles.
6. Crear una cartera d’espais i locals buits i cedir-los per a la autogestió.
7. Retirada del projecte de les 16 portes i de qualsevol intent d’artificialització de la franja entre la ronda de Dalt i el límit del parc natural.
8. Arranjament dels carrils bicis deteriorats i construcció de carrils bici a la Via Augusta, Ronda General Mitre i Balmes.
9. Creació de parcs d’habitatge per joves i per gent gran al districte en forma d’habitatge cooperatiu de cessió.
10. Retirada de la retolació de les portes de «servei», present a les entrades de molts edificis del Districte.