A la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció portarem dues preguntes i una proposició. Demanarem al govern que aclareixi per quins motius s’han efectuat determinades contractacions a l’Institut Municipal d’Informàtica sense emparar allò que diu el reglament, que seria emetre decrets d’alcaldia per cada una de les contractacions, i aquestes contractacions s’han fet a dit. També demanarem que el govern es posicioni respecte a la sentència favorable a treballadores de BTV, que ens aclareixi si pensa recórrer aquesta sentència o l’acata i per tant aquest personal i d’altre en la mateixa situació serà internalitzat.

En quant a la proposició, demanem al govern que derogui de manera immediata el “Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la policia municipal y del servicio de extinción de incendios”, unes medalles franquistes que no acaben de marxar.

 

Pregunta BTV

Pregunta Institut Municipal d’Informàtica

Proposició derogació medalles d’honor

Reglament que regeix l’entrega de medalles d’Honor