El model institucional actual (monarquia constitucional) es caracteritza per oferir pocs espai de participació realment decisoris més enllà de la delegació política mitjançant l’elecció de representants cada quatre anys. El règim del 78 ha fomentat unes pràctiques socials i una cultura política basada en el monopoli de l’acció política institucional a mans dels partits del status quo i la reproducció de les seves dinàmiques clientelars i lògiques de funcionament en els diferents espais administratius, entre ells també els municipis.

Des de la CUP-Capgirem Barcelona entenem la participació ciutadana com l’embrió d’un nou model democràtic, econòmic i social que permeti revertir l’actual presa de decisions consolidant un model de baix a dalt, democratitzant la Política i defugint de l’elecció de nous líders, avantguardes o messies a qui delegar el nostre futur a “salvar”, la gestió de les nostres vides i tot el nostre poder decisori.


Mesures destacades del programa de democràcia i poder popular:

1. Apropar la presa de decisions tot constituint els Consells de Barri com a òrgans de govern polític descentralitzat i elaborar Plans Directors de Barri i de Districte de 4 anys.

2. Elaboració participativa del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i dels pressupostos a través dels Plans Directors i Taules Tècniques Populars.

3. Elecció directa de Regidor(e)s i Conseller(e)s de Districte i Barri mitjançant un sistema de doble llista: una pel Consistori i una pel Districte i Barri.

4. Constitució de la Regidoria de Participació Política i Democràcia Directa de caràcter transversal per facilitar l’activació i implicació popular.

5. Obertura dels plens municipals perquè la població i les entitats puguin presentar preguntes, mocions o propostes.

6. Referèndums vinculants que no restringeixin drets i llibertats fonamentals, incloent-hi la figura del referèndum revocatori, garantint el debat públic previ.

7. Enfortiment i dinamització del teixit associatiu i reconeixement de l’autogestió comunitària des de la corresponsabilitat pública.

8. Auditoria del deute i de l’entramat municipal i metropolità i impuls de polítiques de contractació transparents i objectives que impedeixin pràctiques clientelars.

9. Informació municipal oberta, pública i accessible (inclosos contractes) protegint i evitant l’ús comercial de les dades privades.

10. Remunicipalització i despolitització dels mitjans públics i impuls de mitjans autogestionats i d’espais públics d’expressió independents.