Les persones amb diversitat funcional troben a la nostra societat múltiples barreres (urbanístiques, arquitectòniques, de comunicació…) que els priven d’una plena inclusió social. Des de la CUP Capgirem Barcelona hem incorporat al nostre ideari polític els conceptes de DIVERSITAT FUNCIONAL i DISSENY UNIVERSAL. No es tracta d’un canvi de lèxic banal, sinó d’un canvi amb un significat profund que recull la composició real de la societat. Aquesta concepció suposa un CANVI DE PARADIGMA encaminada a millorar la societat, i no només la vida d’alguns col·lectius determinats.

L’accessibilitat és un dels pilars clau per garantir la inclusió i una bona qualitat de vida. Apostem per un nou model de societat en què les persones aportin a la comunitat segons la seva capacitat i rebin segons les seves necessitats.

Les persones amb diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental, igual que qualsevol altra persona, han de poder tenir control de les seves vides i accedir a les mateixes oportunitats.


Mesures destacades del programa de diversitat funcional:

1. Protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones amb diversitat funcional, de forma que s’evitin els problemes en l’atenció sanitària que pateixen habitualment.

2. Protocols sociosanitaris específics per a l’atenció de les persones afectades per malalties mentals, de forma que s’evitin els problemes en l’atenció sanitària que pateixen habitualment.

3. Inclusió educativa de l’alumnat amb diversitat funcional i salut mental als centres educatius.

4. Garantir el compliment de les Bones Pràctiques Inclusives d’alumnes amb diversitat funcional als centres d’ensenyament ordinaris.

5. Creació de l’Oficina Municipal d’Integració Laboral amb la finalitat d’afavorir la inclusió de les persones amb diversitat funcional a l’àmbit laboral ordinari.

6. Programa d’Inserció Laboral específic per a les persones afectades per malalties mentals. Tallers ocupacionals i Centres d’ocupació per a les persones amb dificultats d’inserció al món laboral.

7. Renda bàsica garantida per al sosteniment econòmic de les persones amb malalties mentals i/o amb diversitat funcional que no poden desenvolupar una activitat laboral remunerada.

8. Aplicar paràmetres del Disseny per a Tothom en l’entorn urbà, l’habitatge i el transport, per tal d’eradicar les barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, i garantir el transport adaptat.

9. Adoptar noves pràctiques en les maneres de fer, pensar i planificar que atenguin la diversitat de la societat i que garanteixin l’accessibilitat de qualsevol persona a tots els àmbits socials.