El jovent és un subjecte polític que viu de forma particular i diferenciada el seu dia a dia en una societat capitalista i patriarcal, ja sigui a nivell laboral, d’accés a un habitatge propi, d’experimentació de la seva sexualitat, de participació i vinculació política, del tractament que rep per part dels mitjans de comunicació..etc. Entenem que el jovent és el motor d’inici de mobilització i canvi i que cal treballar la seva realitat a Barcelona i les alternatives proposades des d’aquest col·lectiu.D’aquesta manera, des de CUP-CapgiremBCN creiem que cal treballar d’una manera concreta i específica la vida del jovent de la nostra ciutat, mitjançant la incorporació de propostes concretes que empoderin aquest col·lectiu i donin eines per tal de capgirar la nostra ciutat i les nostres vides i poder desenvolupar un present i un futur digne, des de la igualtat, la solidaritat i lliure de paternalismes.


Mesures destacades del programa de joventut:

1. Derogació de l’ordenança del civisme. Volem recuperar l’espai públic com espai de trobada i socialització per a totes.

2. Defensa dels espais alliberats i autogestionats que pretenguin donar un ús social al barri. Defensar els espais que promouen unes relacions antipatriarcals i no mercantalistes.

3. Garantir l’autogestió per part del jovent organitzat dels locals públics. El jovent ha de poder decidir com s’organitza a cada barri i com es socialitza.

4. Assegurar que tot el jovent estigui format respecte els seus drets laborals, fomentant el treball col·laborador i cooperatiu. Assegurar que tothom té les eines per tal d’afrontar la seva vida laboral.

5. Creació d’una borsa municipal d’habitatge i suport aquelles okupacions d’habitatges treballant per l’acció col·lectiva i en xarxa. Assegurar l’emancipació juvenil tenint en compte la importància de l’accés a una habitatge digne.

6. Creació de plans urbanístics amb la consideració de la perspectiva i necessitats del jovent. Necessitat d’incorporar la perspectiva juvenil en aquells canvis urbanístics que es realitzen als barris.

7. Creació de centres de joves d’educació efectiva-sexual on entre d’altres es rebi informació sobre mètodes anticonceptius no agressius a cada barri. Necessitat de que totes puguem tenir un accès a una educació efectiva-sexual.

8. Treballar de manera coordinada entre tot els agents implicats d’un barri per assegurar el desenvolupament, la salut efectiva, sexual i reproductiva. Treballar d’una manera integral la salut de tot el jovent.

9. Dret a vot. Cal reconèixer el dret de sufragi a totes les persones residents majors de 16 anys, tant per escollir com per ser escollits, independentment del seu origen.