Aquest més de juny parlarem de Juan Andrés Benítez al Ple de l’Ajuntament, parlarem d’una mort que s’ha tancat judicialment amb un acord que repara parcialment la família de la víctima -el cost de la vida de Juan Andrés s’ha valorat en 150.000€-, però deixa desprotegida i amb una enorme sensació d’impunitat i inseguretat al conjunt de la població, doncs els culpables confessos de la mort de Juan Andrés no entraran a la presó.

Per tal de rescabalar aquesta situació demanarem que es tramitin els expedients sancionadors corresponents contra els sis agents condemnats en el Cas Raval per les tortures patides i l’homicidi de Juan Andrés Benítez. I d’acord amb els fets provats en la sentència i la gravetat dels mateixos, s’acordi en la resolució dels expedients la separació definitiva del Cos de Mossos d’Esquadra.

Al Centre de Gestió d’Emergències, situada en un soterrani i en condicions insalubres, s’hi han detectat 9 casos de càncer, 6 d’aquest casos es concentren a la sala de gestió de Bombers. Aquesta xifra esta molt per sobre de la mitjana tant per variables d’edat com per freqüència. Preguntarem al Plenari qui és el responsable del manteniment d’aquestes instal·lacions, com és que no s’ha fet un seguiment de la salut de les treballadores d’aquestes instal·lacions, i finalment si hi ha intencions de traslladar la sala de bombers del Centre de Gestió d’Emergències a un espai en condicions laborals dignes.

Al Ple De l’Ajuntament de Barcelona també preguntarem per la resolució de diferents casos d’assetjament laboral i sexual existents a Parcs i Jardins

Proposició justícia Juan Andrés Benítez

Pregunta  Centre de Gestió d’Emergències 

Pregunta casos d’assetjament laboral i sexual