Les Corts és un Districte que inclou els barris de La Maternitat i Sant Ramón, Les Corts i Pedralbes, amb un població amb entorns socioeconòmics diversos que abarquen tot el ventall de les classes socials. Les diferents polítiques urbanístiques i econòmiques de la ciutat però, han dissenyat un Districte a mida de la classe mitja-alta, amb diferents problemàtiques que això ocasiona com la manca d’identitat, l’arrelament del sector privat i/o concertat en els àmbits de la sanitat o l’educació, la forta i constant presència de grans centres comercials, la marca del Camp Nou o l’alt preu de l’habitatge que expulsa a les classes populars.

Des del comitè local de campanya pretenem donar veu i reforçar el creixent teixit social i seguir treballant per una identitat pròpia i per reconstruir i capgirar els barris atenent a les necessitats i interessos dels seus veïns i veïnes. Treballem per un projecte propi de Les Corts que s’allunyi de l’elitització, la Marca Barcelona i els processos d’ especulació urbanística.


Mesures destacades del programa de Les Corts:

  1. Aturar immediatamnent els processos d’especulació urbanística
  2. Anular el PERI de la Colònia Castells per evitar l’enderrocament dels dos edificis del carrer Entença,
  3. Exigir transparència i participació ciutadana en els grans projectes urbanístics del districte com la remodelació del Camp Nou o l’urbanització de la Colònia Castells.
  4. Crear habitatges de protecció oficial per a joves.
  5. Promoure la gestió comunitària dels equipaments municipals.
  6. Garantir l’oferta d’educació i sanitat pública al Disctricte
  7. Construir els equipaments públics necessaris com la Residència per a gent gran del c/Benavent i el quart Institut Públic que Les Corts necessita
  8. Potenciar i apoderar el teixit associatiu veïnal.
  9. Promoure la cultura popular
  10. Recuperar els espais ocupats pels cossos militars espanyols com la Caserna del Bruc i la Caserna de la Guàrdia Civil, i obrir un procés participatiu veïnal per decidir el futur d’aquests espais.