La ciutat que volem és encara molt lluny. La realitat que ens envolta està marcada per actuacions repressives de la diversitat, de les persones pobres i de la dissidència. La ciutat que avui trepitgem ens és cada cop més aliena, pensada per afavorir l’enriquiment i els interessos d’uns quants en detriment de la resta, que s’empobreix cada cop més. Barcelona té centenars de persones dormint al carrer, milers que viuen en situacions d’infrahabitatge o persones grans aïllades sense ascensor. Els serveis per als sectors més empobrits de la ciutat es basen en polítiques de beneficència i disciplinadores més que de reconeixement de drets. Volem una ciutat que faci de les lluites i lluitadores que l’han construït un exercici combatiu en el present. Treballarem per una ciutat inclusiva que posi al centre els drets d’humans i no humans i que promogui el reconeixement d’aquests com a subjectes de drets. El nostre futur depèn de la capacitat que tinguem de pensar-nos des d’aquests paràmetres.


Mesures destacades del programa de llibertats:

1. Derogació immediata de l’Ordenança del Civisme.

2. Retirada de l’Ajuntament com a acusació en procediments penals contra activistes, vaguistes i manifestants.

3. Dissolució del cos d’antiavalots de la Guàrdia Urbana (UPAS).

4. Convertir la presó Model i la Comissaria de Via Laietana en centres d’anàlisi i d’estudi de la repressió.

5. Garantir un habitatge digne a totes les persones que viuen a Barcelona.

6. Tancar de manera immediata el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca.

7. Implementar el housing first a la ciutat, per a totes les persones sense llar que s’hi vulguin acollir.

8. Garantir l’empadronament de totes les persones que viuen a la ciutat independentment de la seva situació administrativa.

9. Reconèixer el dret al sufragi a totes les  persones residents a Barcelona majors de 16 anys, independentment del seu origen i situació administrativa.

10. Eradicar les pràctiques que vulneren els drets dels animals no humans a la ciutat: tancament del zoo i prohibició d’espectacles amb animals o atraccions turístiques.