Barcelona no presenta bons resultats des d’una òptica ambiental i molt poca preparació per al canvi climàtic i la crisi ecològica que ja estem vivint. Els governs municipals han renunciat als seus deures i fan de la ciutat un centre de decisió política i econòmica insostenible que augmenta la fragilitat ecològica i social de la pròpia ciutat i la dels territoris de què depèn.

La solució d’aquesta crisi ecològica no serà tecnocràtica ni dirigida per les grans corporacions empresarials: s’ha d’implicar la població en la cerca i aplicació de solucions. Fa falta una visió metabòlica de la ciutat, ser responsables envers el territori i aturar el nostre comportament depredador dels recursos naturals. Retornarem la gestió del cicle de l’aigua, residus i energia a mans públiques i ens escarrassarem per recuperar un ambient digne per la vida de les persones i els altres éssers vius. Vetllarem pel compliment de la legislació ambiental i, allà on el consistori no tingui competències, defensarem allò que és socialment i ambientalment just. Oferirem la valentia necessària per defensar polítiques de decreixement per conduir la ciutat cap a un nou model econòmic, energètic i ambiental.


Mesures destacades del programa de medi:

1. Implantarem un pla de xoc per reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i de productes tòxics.

2. Adoptarem l’estratègia pel residu zero i implantarem la recollida de residus porta a porta.

3. Auditarem l’empresa mixta de subministrament i sanejament de l’aigua, per tal de valorar els actius d’Agbar i d’AMB i fer-ne transparents els pressupostos.

4. Desenvoluparem estructures que permetin el control de tot el cicle de l’aigua mitjançant criteris ecosocials i d’equilibri territorial.

5. Remunicipalitzarem Parcs i Jardins, amb una gestió col·lectiva i inclusiva, i que desenvolupi una jardineria social i ambiental.

6. Farem assumir els límits de la ciutat per protegir Collserola, defensarem els usos agrícoles i forestals periurbans per promoure així la sobirania alimentària i la biodiversitat.

7. Ens regirem per la compra i contractació de béns i serveis amb criteris ecosocials i introduirem una veritable fiscalitat ambiental que eviti actituds contaminants i promogui la conservació del medi.

8. Caminarem cap a la sobirania energètica, de fonts renovables i pròximes i que incentivi la reducció del consum.

9. Endegarem un procés participatiu per renaturalitzar i adaptar el litoral barceloní al canvi climàtic per al període 2020-2050.