Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de maig 9:30h)

Aquest més durem una proposta per tal de recuperar la memòria de la ciutat que va ser esborrada pel feixisme i el patriarcat. Demanarem que es recuperi la memòria de les dones de la ciutat, i que siguin esborrats tots els vestigis del feixisme existents, encara a dia d’avui, als carrers de la nostra ciutat.

Davant la no adjudicació de subvencions a projectes de teatre innovador, proper i econòmicament assequible, preguntarem quin criteri s’ha seguit per a atorgar-les.

Preguntarem quines sancions o accions durà a terme l’Ajuntament davant les denuncies realitzades per diferents treballadores del torneig Comte de Godó 2017.

Proposició memòria històrica en clau feminista

Pregunta Comte Godó

Pregunta micro teatre

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 16 de maig 16:30h)

Durem a la comissió la proposta de crear una Comissió d’avaluació de l’impacte de gènere de les polítiques en matèria de turisme de la ciutat.

Demanarem conèixer en què consisteix la gestió de les clàusules socials incloses en la Guia de contractació pública social relacionades amb “Subcontractació amb empreses d’economia social” i “Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social”.

Preguntarem si la part del Govern que correspon a Barcelona en Comú ratifica les condemnes a les diferents accions que es van dur a terme a PobleNou, en el marc d’una manifestació contra l’espoli que l’indústria hotelera fa al barri.

Finalment farem una pregunta de seguiment, per saber en quin estat de desenvolupament es troba la proposició per fer cens de les propietats de l’església catòlica, aprovada el mes de gener del 2016.

Proposició anàlisi de l’impacte turístic en clau feminista

Pregunta condemna accions manifestació PobleNou

Pregunta guia de contractació

Seguiment propietats església

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 17 de maig 10:00h)

Aquest mes proposarem la creació d’un protocol per a evitar la violència masclista, en qualsevol de les seves formes, en aquells actes que patrocini l’Ajuntament de Barcelona.

Preguntarem per quin motiu dintre de la remodelació de la Via Laietana i el Govern ha decidit no retirar ni el monument, ni el nom de l’Avinguda a Francesc Cambó i Batlle.

El passat 19 d’abril el Comissionat de seguretat, Amadeu Recasens, va afirmar “no ens tremolarà la mà”, en el cas de l’Agent de la Guàrdia Urbana assetjada pel seu ex company, demanarem saber en que es concreta aquesta afirmació.

Proposició subvencions i feminisme

Pregunta agent GU assetjada

Pregunta retirada monument Cambó

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 17 de maig 16:30h)

Proposarem a la Comissió que es realitzi una campanya en els espais de publicitat del transport, tant a les estacions, com en els vehicles de transport, per visualitzar i sensibilitzar contra les actituds masclistes en totes les seves formes i que es generin els mecanismes i serveis perquè les dones que viuen violències masclistes en el transport públic pugui denunciar-ho en serveis municipals.

Preguntarem pel motiu d’obrir la licitació per l’externalització d’una nova línia de bus que podria assumir TMB, la de Mar – Hospital de l’Esperança.

També demanarem saber la causa d’acomiadament de dos treballadors de Punts Verds de SIRESA.

Proposició campanya feminista al transport públic

Pregunta acomiadaments SIRESA

Pregunta Bus Mar Esperança