Avui s’acaba el termini per a que les empreses privades puguin presentar la seva oferta pel servei de prevenció d’accidents, salvament, socorrisme i informació a l’usuari i usuària a les platges de Barcelona.

Fins ara el servei, ja externalitzat, el realitzava Creu Roja i, tot apunta, que deixarà de fer-ho en favor d’una empresa de Badalona que es diu Pro-Activa i que el mes d’abril, encara amb Govern d’Albiol, va guanyar el mateix servei per a les platges de la seva ciutat.

El pressupost base de licitació per aquest servei a Barcelona és de 2.088.194,66 (IVA exclòs).

Fins aquí tot podria semblar més o menys la pràctica rutinària de l’Ajuntament de la ciutat en relació al manteniment de les externalitzacions realment existents.

Tal com va respondre la regidora de Barcelona en Comú (BEC), Janet Sanz, a la companya Maria José Lecha, al programa de BEC només s’especifica la remunicipalització de l’aigua i el servei d’atenció domiciliaria.

En canvi, en el cas del socorristes de la platja, com en tots els que tenen a veure amb la contractació externa de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins hi ha un detall important.

Suposo que per la seva experiència d’externalitzacions sota Governs socialistes i d’esquerres de debò i per la seva capacitat de lluita demostrada durant anys el Comitè d’empresa de Parcs i Jardins va enviar un qüestionari a totes les candidatures que es presentaven a les eleccions municipals sobre diferents problemàtiques del seu sector.

En concret la pregunta número 3 era:

“Esteu d’acord en retornar al model de gestió i execució directa, amb personal propi, tots els serveis externalitzats, per dur a terme els treballs encomanats pels actuals Estatuts de l’Institut?”

La resposta de Barcelona en Comú va arribar a mans del Comitè d’empresa el 8 de maig i va ser aquesta:

“SI Aturarem l’externalització del servei de manteniment dels parcs i jardins a empreses concessionàries que anteposen els seus interessos econòmics als interessos generals i públics i tornarem el protagonisme al serveis municipals de jardineria, que treballaran amb els criteris de sostenibilitat exposats.”

La realitat, malgrat tot, és que finalment quan s’ha acabat el servei externalitzat a Creu Roja, en comptes d’internalitzar a la plantilla de socorristes a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el que s’ha dut a terme és una nova convocatòria per mantenir el mateix model de precarització laboral.

Pitjor encara, vist el Plec de clàusules i els afegitons que s’han inclòs per la pròpia reclamació de la plantilla, la preocupació que regna està en comprovar si al març, quan comenci la temporada, els i les socorristes veuran empitjorades les condicions laborals i salarials que actualment tenen.

Com ells i elles a la platja, estarem alerta.

 

Josep Garganté, desembre 2015