La CUP Capgirem Barcelona concebem l’educació com a un dels pilars bàsics per la transformació social, així defensem una educació pública, democràtica, laica, co-educadora, inclusiva, universal i en català de bressol a universitat.

La nostra voluntat és revertir les retallades, acabar amb les privatitzacions i enfortir el sistema públic, mitjançant la implicació activa de tota la comunitat educativa i les seves organitzacions i moviments populars. Volem convertir els centres públics de Barcelona en barricades contra la LOMCE, les intencions privatitzadores i antidemocràtics de la LEC.

Per altra banda ens fem nostre els 10 punts del “compromís amb al petita infància” així com l’esperit de la ILP per un nou sistema educatiu a Catalunya.

Identifiquem com un dels principals problemes la existència d’una doble xarxa, de la qual el 60% són centres privats-concertats, finançats amb fons públics. En canvi el 40% de centres públics escolaritzen al 75% de l’alumnat estranger, generant-se un segon problema: la segregació.


Mesures destacades del programa d’educació:

1. Increment de l’oferta de places públiques, gratuïtes i subjectes a valors i dinàmiques democràtiques a tots els nivells educatius.

2. Conversió en un màxim de 10 anys dels concerts als centres de caràcter privat, començant pels d’elit.

3. Garantir la gestió pública de les escoles bressol acabant amb les externalitzacions i reduir les ràtios .

4. Combatre la segregació escolar mitjançant una única oficina d’escolarització municipal i la comissió de garanties d’admissió.

5. Serveis extraescolars públics i gratuïts per les famílies amb menys recursos.

6. Garantir l’alimentació de tot l’alumnat, de la ciutat i garantir la gestió pública o pública-comunitària els serveis de menjadors

7. Invertir recursos per tal de garantir la totalitat de les beques menjador, transport, ajut a l’estudi, extraescolars…)

8. Increment significatiu de la plantilla pública de personal laboral municipal i millorar la gestió del sòl públic destinat a equipaments educatius.