Portarem al Ple una proposició per tal de fer efectiva la remunicipalització del servei de subministrament d’aigua. Aquesta proposició concreta 4 compromisos d’acció:

  1. Creació d’una comissió d’estudi en el termini d’un mes per la municipalització del servei de subministrament domiciliari d’aigua.
  2. Organitzar una audiència pública per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió de l’aigua a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col•ectius especialitzats en la qüestió, així com dels agents que actualment gestionen el servei.
  3. Dotar de pressupost econòmic la comissió de cara a elaborar els informes tècnics i/o jurídics pertinents per desenvolupar la internalització del servei.
  4. Fixar un calendari per desenvolupar el procés de municipalització del servei.

En l’apartat de preguntes, voldrem saber per quin motiu hi ha un desajust tant gran en perspectiva de gènere als pressupostos del 2017, quan aquest és un compromís que el govern havia adquirit.

També preguntarem sobre la remunicipalització del servei de Bus Barri de Nou Barris desprès de 7 mesos d’haver-se aprovat un estudi per estudiar-ne la viabilitat.

Finalment farem un seguiment de la proposició aprovada per tal de constituir una Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents.

Proposició remunicipalització del servei d’aigua

Pregunta pressupostos amb perspectiva de gènere

Pregunta Bus de Nou Barris

Seguiment proposició comptadors telegestionables