Els diferents governs municipals sempre han menystingut els barris de Sant Andreu, perquè l’han considerat un districte dormitori i perifèric. L’Ajuntament de Barcelona només ha vetllat per la promoció de la “marca Barcelona”, és a dir la ciutat venuda a la banca, els especuladors i les empreses transnacionals.

Aquest darrer mandat no ha estat aliè d’aquesta dinàmica, ans al contrari, Xavier Trias i Raimond Blasi han centrat les polítiques i inversions municipals en la massificació turística i l’explotació comercial, com per exemple l’ampliació de la Maquinista. Mentre es gastaven ingents quantitats en reformar la ciutat aparador, han dibuixat a Sant Andreu un paisatge de solars, obres inacabades, vials tallats, equipaments saturats i promeses incomplertes.

El Tren d’Alta Velocitat pel malbaratament de recursos públics i la fractura urbana que significa avui dia al Districte, és l’exemple més clar d’aquesta política. Però també ho són les Casernes de Sant Andreu, el Canòdrom del Congrés o la Presó de la Trinitat. O els centenars de veïns i veïnes que han perdut l’habitatge o la feina, que pateixen pobresa energètica o carestia alimentària, que tenen l’escola en barracons o que se’ls ha retirat l’ajuda a la dependència.

Com més va, més hem hagut de suportar la prepotència de Raimond Blasi que ha aixecat la camisa al moviment veïnal, s’ha enfrontat amb l’associacionisme i ha posat pals a les rodes a les festes majors i cultura popular.


Mesures destacades del programa de Sant Andreu:

1. Descentralitzar l’elecció del regidor de Districte i repensar la delimitació territorial de Barcelona

2. Proporcionar un casal de joves autogestionat pel mateixos joves a cada barri

3. Aturar l’ampliació de la Maquinista i l’Heron City, tot fomentant les àrees de comerç de proximitat.

4. Reconvertir la Mercedes-Benz en una escola d’arts i oficis i viver de cooperatives de treball industrial.

5. Donar un ús veïnal a la Tribuna del Canòdrom i executar la resta d’equipaments pendents.

6. Recuperar la trama urbana perduda per culpa de les obres del TAV, tot redimensionant l’estació de la Sagrera i engegant el Parc del Camí Comtal i els equipaments.

7. Desenvolupar el projecte urbanístic de tot el complex de les antigues Casernes de Sant Andreu, tot desallotjant la Hermandad de Legionarios.

8. Pacificar el Carrer Gran de Sant Andreu i l’Avinguda Meridiana, perquè el vianant i les bicicletes hi guanyin pes.

9. Construir el bloc d’habitatges de la tercera fase del Pla de les Cases Barates, però alhora acabar amb la substitució de les Cases Barates.

10. Enderrocar la Presó de la Trinitat i executar el Pla Urbanístic previst.