Sant martí és un districte divers amb una forta tradició de lluita intensament afectat per l’implementació progressiva de la “Marca Barcelona”, una implementació privatitzadora que en diversos aspectos ha perjudicat molt significativament arees espais i persones als diferents barris que el conformen. Com a resultat de la feina dels veïns i veïnes i de les assemblees obertes que s’han anat realitzant als nostres barris han sortit tot un seguit de propostes consensuades quò, complementaries de aquelles presentades per la CUP-Capgirem Barcelona a nivell de ciutat, busquen donar desposta a aquesta situació de depauperació progressiva del districte.

Contra la ciutat neoliberal, la gentrificació, el desmantellament dels Serveis públics… volem recuperar el dret dels veïns i veïnes de la ciutat donant suport a les lluites que sorgeixen de l’autoroganització veinal: Pel tancament del casal feixista Tramontana, en defensa dels serveis públics, per lobertura del casal de gent gran Alchemika, per un model de participació veïnal real i determinant CAPGIREM Sant Martí


Mesures destacades del programa de Sant Martí:

1. Recolzament de la lluita contra el casal Tramuntana i tota forma d’apologia del feixisme i el racisme.
2. Creacions d’oficines d’atenció a la pobresa energètica.
3. Impulsar un pla de conscienciació contra la violència masclista.
4. Suport a la integració de les persones nouvingudes i/o en risc d’exclusió social.
5. Lluita contra la gentrificació social, mesures per la preservació del petit comerç, protecció i preservació d’habitatges antics, …
6. Suport a les Entitats en el seu funcionament, obrir una finestreta única per ajudar-les en totes les gestions i reivindicacions.
7. Obrir el debat sobre el model de turisme, regular l’oferta i reconsiderar permisos i concessions, sobretot de terrasses a la Rambla del Poblenou.
8. Obertura de residències per gent gran de gestió pública com l’Alchemika.
9. Preservació del patrimoni històric del districte i revaloritzant el seu passat industrial.
10. Participació veïnal, suport a espais com Fem Rambla, la Flor de Maig, i de debat sobre la transformació urbanística,Glories, eix Pere IV…, i transparència en la gestió municipal.