Capgirar Barcelona vol dir, també, capgirar els barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles. Amb l’acció dels governs dels últims 36 anys, els nostres barris han viscut i segueixen vivint un procés d’elitització constant, on se substitueixen els petits comerços de proximitat i de tota la vida per botigues d’articles de luxe. On es prescindeix de carrers peatonals i es restringeix l’ús de les places públiques per construir grans vies de transport privat, impedint així que els veïns i veïnes puguin fer vida en comunitat. Tot plegat, de la mà de la construcció d’una ciutat i d’uns barris només en benefici pels més rics.
La construcció d’aquesta ciutat i d’aquest barris s’ha fet en contra de les persones que som i ens sentim dels barris de Sarrià i de Cassoles: de les persones joves que no s’hi poden quedar a viure perquè no es poden permetre el preu d’un habitatge cada vegada més alt, o dels veïns i veïnes que veuen que no tenen cap equipament públic al seu barri –siguin centres cívics, biblioteques o casals per gent gran- mentre molts edificis i espais propietat de grans immobiliàries segueixen buits.
En definitiva, volem recuperar els nostres barris, que aquests siguin per la gent que hi viu i que els fa viure i que no siguin barris dormitori per les persones riques que hi volen venir a viure.


Mesures destacades del programa de Sarrià Sant Gervasi:
1. Impuls definitiu de la Biblioteca de Sarrià i recuperació de la Clínica del Doctor Ripoll com a equipament pel barri, a Galvany.
2. Aturada i revisió del pla de Vores de la Via Augusta a Sarrià.
3. Recuperació del teixit històric i social del barri de Cassoles amb la peatonalització dels seu casc històric i amb mesures de reconeixement i difusió dels seus elements identificatius.
4. Reclassificació a clau 6 de la peça del parc de l’Oreneta que confronta amb el carrer Montevideo, reivindicada per la plataforma Defensem l’Oreneta.
5. Habilitament d’espais autogestionats per joves als barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles.
6. Crear una cartera d’espais i locals buits i cedir-los per a la autogestió.
7. Retirada del projecte de les 16 portes i de qualsevol intent d’artificialització de la franja entre la ronda de Dalt i el límit del parc natural.
8. Arranjament dels carrils bicis deteriorats i construcció de carrils bici a la Via Augusta, Ronda General Mitre i Balmes.
9. Creació de parcs d’habitatge per joves i per gent gran al districte en forma d’habitatge cooperatiu de cessió.
10. Retirada de la retolació de les portes de «servei», present a les entrades de molts edificis del Districte.