L’especulació turística ha substituït l’especulació immobiliària en la persistència del capitalisme neoliberal en utilitzar la ciutat i les veïnes amb afany de lucre. Ens trobem davant d’un nou cicle d’explotació del màxim benefici en el menor temps possible. L’esgotament d’un model productiu que ens fa receptors de les crisis però no dels guanys, ara s’aferra al monocultiu turístic oferint a preu privat el patrimoni comú. L’especulació turística expulsa les veïnes, ofega el comerç de proximitat, destrueix el teixit veïnal, la convivència i la capacitat de mobilització i resistència. L’especulació turística destrueix el llegat, el present i també el futur. Quan els guanys minvin, els especuladors marxaran amb els seus beneficis a la cerca d’altres víctimes i la ciutat i les veïnes en pagarem els costos.Des de la CUP Capgirem Barcelona, estem convençuts de la urgència de capgirar la situació generada durant dècades d’especulació (turística) per tal d’assolir el control democràtic de la ciutat. D’aquesta forma es podrà posar fi a l’espiral de precarietat i destrucció de la nostra identitat, dels nostres barris, de la nostra ciutat.


Mesures destacades del programa de turisme:

1. Diversificació urgent de l’economia de la ciutat, defugint el monocultiu turístic actual.

2. Abolició dels apartaments turístics, moratòria global d’allotjaments i regulació dels Bed&Breakfast.

3. Decreixement del turisme massificat i limitació de visites a espais saturats.

4. Polítiques de reversió dels guanys del turisme entre la població (més necessitada) front a l’apropiació privada.

5. Combatre amb contundència la precarietat laboral i salarial, la temporalitat i l’explotació.

6. Taxa turística 100% municipal (amb retorn social) i no destinada a la promoció turística.

7. Progressivitat fiscal de les activitats segons temporada, massificació i temps d’estada.

8. Recuperació espai públic veïnal i fi de l’explotació privatitzada de la via pública.

9. Foment de les activitats turístiques més respectuoses amb el medi ambient i l’entorn social i cultural.

10. Participació activa i vinculant dels barris en la planificació i gestió turística. Cap intervenció sense consens social.