Fa anys que la ciutat de Barcelona abandona la muntanya. A Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes hem vist com les decisions preses des del consistori i l’ajuntament del districte no han tingut en compte l’opinió real dels llebrencs, i això ha fet que les actuacions que s’han dut a terme no hagin estat en consonància amb les necessitats del veïnat, les associacions i les entitats dels barris de muntanya.

Per això que creiem que és bàsic que Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes puguin autogovernar-se i, així, tinguin la capacitat de decidir quines són les prioritats a l’hora de tractar els diferents temes: mobilitat, medi ambient, el Parc Natural de Collserola, espais públics i participació ciutadana, entre altres.

A banda d’això, cal tenir en compte que hi ha hagut poques actuacions encaminades a complir el Pla de Futur 2010-2020 consensuat per tots els agents de la muntanya, els quals, en aquesta última legislatura, no han tingut el pes que el poble demanava i necessitava.

És per això que, després de reunir-nos amb associacions de veïns i entitats, i de fer un seguit d’assemblees obertes per tal que el veïnat ens expliqués els seus neguits i reivindicacions, hem elaborat un programa, del qual destaquem les següents propostes:

1. Millorar i optimitzar el servei de BusBarri (118 i 128) i recuperar el servei dels diumenges.

2. Fer arribar un transport nocturn a la muntanya mitjançant la variació i optimització de les línies ja existents.

3. A curt termini, millorar l’autogovernança, tot fomentant que les decisions es prenguin des de la muntanya mitjançant l’elecció directa de representants.

4. A mig termini, iniciar els processos per tal que el conjunt de Vallvirera, el Tibidabo i les Planes esdevingui una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD).

5. Oposar-nos frontalment al fet que la MAT passi per Collserola, així com ho hem fet a la resta del territori.

6. Construir una planta de compostatge a la muntanya.

7. Lluitar perquè el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de Collserola compti amb la participació directa de tots els agents relacionats amb el parc i el territori.

8. Blindar el mercat de Vallvidrera com a espai públic, a través de cedir-ne la gestió a l’associació Mercat Cultural Vallvidrera.

9. Instaurar una taxa, inclosa en el preu de l’entrada al Parc d’Atraccions del Tibidabo, que reverteixi en inversions als barris de muntanya i al Parc Natural de Collserola.

10. Regular i optimitzar l’horari dels dos centres d’atenció primària per garantir que n’hi hagi un d’obert cada tarda.