Dies després de denunciar el veto polític a un dels nostres interlocutors per part del regidor Eloi Badia, ni el mateix regidor, ni cap altre membre del govern de Barcelona han fet cap gest de reparació d’aquesta obstrucció a la nostra feina política dins l’Ajuntament.

Des de la CUP Capgirem Barcelona volem remarcar els fonaments de la perplexitat, l’enuig i la decepció que ens genera aquesta situació:

–      La CUP Capgirem Barcelona és una organització que es fonamenta en la militància de base, amb el poder de decisió política arrelat als barris i les lluites. Aquesta lògica també és la que guia la nostra pràctica política dins la institució: entre totes tot. I és precisament per això que, d’ençà que som, també, a l’Ajuntament, sempre hem assistit als espais institucionals amb les persones que millor podien copsar, analitzar i interpretar el sentit dels debats, informes, projectes o mesures polítiques que sorgeixen en cada un d’aquests espais, independentment de si són assalariades o no. Qui participa a les reunions com a CUP Capgirem Barcelona té l’objectiu de realitzar una anàlisi afinada de la situació i fer arribar una bona documentació a les bases, a partir de la qual parteix el debat i la presa de decisions. I creiem que això contribueix també a l’aprenentatge –que també fem les persones assalariades- de la realitat que es viu dins les parets de la institució municipal.

–      La CUP Capgirem Barcelona és sobirana per triar com s’organitza, amb qui treballa i quines seran les persones interlocutores amb el govern o qualsevol altre estament. No permetrem que ningú, i molt menys la tasca institucional, interfereixi en aquesta autonomia.

–      La lògica ens diu que sovint podem treballar juntes amb el grup municipal de Barcelona en Comú i bona prova d’això en són les múltiples vegades que hem arribat a acords i hem fet aportacions i propostes a les polítiques del govern que han tirat endavant.

Finalment, volem destacar que creiem que actituds com la del regidor Eloi Badia no són majoritàries dins l’organització que és Barcelona en Comú i, per tant, creiem que és possible resoldre aquesta situació. No obstant això, com ja vam denunciar, malauradament a causa del silenci rebut fins ara, ens refermem en la decisió de no assistir a cap reunió amb el govern on hi hagi aquest regidor, assumint les conseqüències que això pugui comportar en les negociacions de pressupostos i qualsevol altre aspecte.

Secretariat Municipal de la CUP Capgirem Barcelona

Barcelona, 28 d’octubre de 2016