Al propera sessió plenària de l’Ajuntament (27/11/2015) la CUP Capgirem Barcelona demanarem informació al govern sobre els contractes que manté amb les empreses Endesa, Eulen i/o Atento. La recent amenaça, per part d’Eulen, d’acomiadar 344 persones per haver perdut un contracte amb Endesa en favor d’Atento, i tenint en compte els contractes que l’Ajuntament manté amb qualsevol d’aquestes tres empreses fa que aquest es trobi en la obligació de pressionar-les per a evitar aquest acomiadament massiu de treballadores.

També preguntarem al govern, tenint en compte que l’Alcaldessa de Barcelona és alhora la Presidenta de l’AMB i l’ajuntament n’és propietari en un 25%, per quina és la seva posició per a les tarifes de transport de l’any 2016.

A la part propositiva demanem que l’Ajuntament de Barcelona es declari insubmís a la llei de l’avortament del PP, en aquest sentit presentarem tot un seguit de mesures:

– Que l’Ajuntament de Barcelona es declari insubmís a la reforma de la llei de l’avortament del PP defensant el dret al propi cos de les dones

– Garantir com a institució municipal que a tots els centres es garanteixi els dret a l’avortament de les menors de 18 anys i de totes les dones; trobant les complicitats amb professionals mèdics que treballen als centres mèdics de BCN i evitant d’aquest circuit, aquells que paractiquen l’objecció de consciència de forma sistemàtica -per evitar que les menors es trobin amb aquests i dificultin el procés d’interrupció de l’embaràs- quan aquestes ho demanin.

– Treballar per assolir un avortament gratuït per a la xarxa pública per a totes les dones.

– Que es garanteixi un circuit alternatiu perquè les dones puguin avortar lliurement a la ciutat de Barcelona, fins que no es pugui garantir des de la xarxa pública de Barcelona.

– Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom.

– Educació afectiva i sexual a tots els centres educatius.

I finalment portem al ple la declaració escrita per la plataforma Tancarem el CIE presentada el passat dimarts 24 de novembre a l’ajuntament.