Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 11 de juliol 9:30h)

Davant el procés d’expulsió del veïnat que s’esta produint a Barcelona presentarem una proposició per tal de plantar cara a aquesta situació. Fixarem els fons voltors com a epicentre d’aquest procés d’expulsió, i demanarem que l’Ajuntament declari Barcelona ciutat lliure de fons voltors, i que es defineixi un protocol d’intervenció contra aquesta ofensiva.

Preguntarem per les mesures que està duent a terme el Govern per tal de garantir l’accés a la cultura als veïns i veïnes de la ciutatfront la massificació que pateixen aquests equipaments.

Preguntarem per les mesures que està duent a terme l’Ajuntament per fer front als casos d’assetjament immobiliari.

Proposició fons voltor

Pregunta turisme cultura

Pregunta moobing

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 11 de juliol 16:30h)

Vist el full de ruta antisocial de seguir massificant la ciutat que segueix el Consorci de Turisme de Barcelona demanarem a la Comissió que acordi dissoldre aquest organisme.

Proposició dissolució del Consorci de Turisme

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 12 de juliol 10:00h)

En aquesta comissió demanarem que en el pròxims mesos s’iniciïn els tràmits per tal de municipalitzar el Servei d’Acolliment d’Urgència, per dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i filles. Sempre garantint les condicions laborals de les treballadores que donen el servei.

Preguntarem al Govern per les propietats que té l’església a la ciutat derivades de les inmatriculacions, demanarem saber si el Govern pensa tirar endavant un seguit d’expropiacions sobre les mateixes.

També preguntarem per les actuacions que farà el Govern aquest estiu respecte la Venda Ambulant.

Municipalitzacions circuit violències masclistes

Pregunta propietats església

Pregunta campanya manters

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 12 de juliol 16:30h)

Proposarem a la comissió que aprovi una estratègia de millora tant de la qualitat de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire i per l’elaboració d’un pla de reducció de les emissions.

Preguntarem al Govern per la possibilitat de re-evaluar l’etiqueta en aquells gossos que no pertanyen a les races pures previstes per la llei catalana i que presenten un bon comportament social intra i extra espècie.

Proposició qualitat de l’aire

Pregunta gossos perillosos