Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 18 d’abril 9:30h)

Arran dels constants atacs i la precarització endèmica que pateix el sector musical han sorgit varis col·lectius que tenen l’objectiu de generar consciència col·lectiva i defensar els drets dels i les treballadors/es de la música. Aquest col·lectius han generat un manual de bones pràctiques de contractació, i demanarem que aquest sigui assumit per l’Ajuntament.

Davant el fet que s’han cobrat serveis d’urgències a persones residents a Catalunya com si fossin turistes. Demanarem per la política municipal al respecte.

Finalment demanarem saber com està l’execució dels acords per la millora de les condicions laborals al Servei d’Atenció Domiciliària.

Proposició bones pràctiques contractació músics

Pregunta facturació urgències

Seguiment proposició Servei d’Atenció Domiciliària

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 18 d’abril 16:30h)

Durem una proposta per posar en marxa un seguit de taxes vinculades a l’activitat turística.

Sol·licitarem conèixer el motiu pel que el regidor d’Empresa i Turisme rebutja les propostes de l’Associació Les Kellys de Barcelona.

També voldrem conèixer si l’Ajuntament de Barcelona en Comú i el PSC es planteja crear un mercat o mercats on venedors ambulants podrien realitzar allà la seva venda sense estar sotmesos a la pressió policial.

Proposició taxes vinculades al turisme

Pregunta Kellys

Pregunta mercat venedors ambulants

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 19 d’abril 10:00h)

Durem a la comissió una proposició de suport amb el poble Cubà, demanarem que s’acordi donar suport a l’aixecament del bloqueig a aquest país.

Sol·licitarem conèixer quins beneficis, condicions i clàusules es plantegen a la comissió creada per promoure Barcelona com a ciutat per acollir l’Agència Europea del Medicament.

També preguntarem per les condicions laborals del servei 010 arran de la seva gratuïtat per a usuaris i usuàries.

Proposició Cuba

Pregunta condicions laborals 010

Pregunta agència europea del medicament

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 19 d’abril 16:30h)

Durem a la comissió una proposició per posar de relleu la manca d’inversions del govern espanyol a la ciutat,  i la necessitat de que l’Ajuntament refermi el seu compromís amb la plena sobirania per tal de fer front a les necessitats de la ciutat.

A l’apartat de preguntes demanarem pels motius per privatitzar la producció de 500 quilovats de potència elèctrica.

També preguntarem per quins motius TMB va establir uns requisits tan acotats per al contracte de suports publicitaris en un diari que només podia complir El Periódico de Catalunya i quin és l’estat actual del procediment d’adjudicació.

Proposició Foment

Pregunta operador energètic

Pregunta concurs TMB