Comissió drets socials, Cultura i Esports (dimarts 17 de maig 9:30h)

Presentem una proposició en referència a 1/4 part de la població de Catalunya, les persones grans i pensionistes.
Demanarem als grups municipals que s’emprenguin tot un seguit de mesures orientades a garantir una vida digna a aquestes persones i a abandonar la lògica assistèncialista en aquestes polítiques.
Preguntarem sobre la posició del govern davant la demanda del col·lectiu d’estàtues humanes de retornar al seu lloc de treball original (des de Plaça Reial fins Plaça Catalunya).
Demanarem conèixer els detalls del conveni de l’Ajuntament amb AGBAR per tal de conservar els vestigis de la sèquia mediavel anomenada Rec Comtal.
Finalment farem seguiment de la proposició de desobediència a la LOMCE aprovada en aquesta comissió el passat 18 d’abril per a saber l’estat d’execució dels acords.

Proposició Marea Pensionistes
Pregunta Estàtues Humanes
Pregunta Rec Comtal
Seguiment proposició LOMCE

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 17 de maig 16:30h)

Demanarem a la comissió que acordi declarar Barcelona ciutat lliure d’Empreses de Treball Temporal (ETTs) excloent aquestes empreses de les licitacions públiques i la contractació de personal municipal.
Preguntarem quina és l’aportació que fa l’Ajuntament a The Shopping Night Barcelona, i si el govern te pensat mantenir-la.
Finalment demanarem detalls del projecte de ressort turístic, projectat des del 2014, al Parc Natural de la Serralada Litoral.

Proposició ETTs
Pregunta The Shopping Night Barcelona
Pregunta ressort Parc Natural de la Serralada Litoral

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 18 de maig 16:30h)

La part propositiva anirà orientada a donar suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i recolzar els actes que organitzin.
Demanarem a la comissió que es posiciona clarament en defensa del riu Ebre i que es notifiqui al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de l’Estat Espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Barcelona al Pla Hidrològic.
Recentment han aparegut unes gravacions on es mostrava el tracte d’una empresa subcontractada per l’Ajuntament a les seves treballadores.Preguntarem al govern si pensa prendre mesures al respecte.
Preguntarem també sobre les externalitzacions en l’àmbit d’acollida d’animals.

Proposició sobre el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2015-2021
Pregunta explotació Gruporaga
Pregunta externalitzacions acollida d’animals

Comissió  Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (dimecres 20 de maig 9:30h)

Presentarem una proposició en solidaritat amb les persones represaliades en el cas conegut com el de les Quatre Roses.
La intenció de la proposició és que la comissió acordi demanar a la Generalitat que es retiri com a acusació del procés contra aquestes quatre persones.

Preguntarem per quin motiu  el Govern de la ciutat ha decidit autocensurar-se, tapant el poema “4 polis” de Charles Bukowski que s’exhibia a l’exposició “Versos a peu de carrer”.

També sol·licitarem conèixer la intenció de l’actual govern en relació a revocar tots els títols, premis i/o medalles atorgats per l’Ajuntament franquista des de gener de 1939 fins a abril de 1979, i que aquests siguin retornats a l’Ajuntament.

56119371_31870156 56119371_31870157 56119371

Proposició Quatre Roses

Pregunta poema 4 polis

Pregunta medalles franquistes