Comissió d’Economia i Hisenda ( dimarts 18 d’Octubre 16:30h)

Farem una proposició al voltant de la massificació turística que pateix la ciutat de Barcelona. Observant l’evolució del volum de viatgers del Bus Turístic de TMB, de 11.357 el 1987 a 1.994.345 el 2013, o l’increment de pernoctacions a la ciutat,de 4.700.000 el 1994 a 15.529.218 el 2011, queda clar que Barcelona no necessita d’inversió en promoció turística si no és per seguir inflant la bombolla. Per tant demanarem a la comissió que es rescindeixi la relació amb el consorci públic-privat Turisme de Barcelona i els diners recaptats pel Bus turístic es destinin a rebaixar el preu del Transport Públic.

Al torn de preguntes demanarem si l’Ajuntament pensa seguir fomentant el treball juvenil en empreses que precaritzen els treballadors i treballadores com son McDonalds, Ikea, Carrefou o Decathlon.

També preguntarem per les irregularitats, respecte els convenis laborals, que pateixen 50 persones vinculades a Barcelona Activa SAU SPM.

Finalment farem seguiment de la proposició aprovada el Febrer passat per tal d’aplicar criteris feministes en la concepció dels pressupostos municipals.

Proposició Bus Turístic

Pregunta Barcelona Activa

Pregunta ajuntaments ETTs

Seguiment economia feminista

Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció ( dimecres 19 d’Octubre 10:00h)

Parlarem de les empreses que fan negoci amb les persones amb diversitat funcional, mitjançant contractes amb l’administració per a tasques de control d’accessos, missatgeria interna, informació bàsica als usuaris i usuàries i consergeria. Aquestes empreses arriben a pagar fins un 25% per sota del conveni als seus treballadors i treballadores.

Demanarem que s’internalitzin aquests treballadors i s’equiparin les seves condicions laborals al conveni col·lectiu que correspongui.

Preguntarem sobre la selecció de càrrecs directius a l’Ajuntament, i el compromís que pensa assumir el govern per a que els processos de selecció siguin realment transparents públics i rigorosos.

També demanarem al govern que ens expliqui en quin marge de temps pensa sol·lucionar les mancances que actualment té el portal de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

Proposició municipalitzar consergeries

Pregunta portal transparència

Pregunta personal directiu

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ( dimecres 19 d’Octubre 16:30h)

Arran de les dificultats tècniques i imprevistos al voltant de l’entrada en funcionament del túnel de la plaça de Glòries – anunciats el passat 5 d’octubre per l’empresa municipal d’infraestructures BIMSA- proposarem al govern que encarregui una auditoria tècnica i econòmica sobre el projecte en relació a aquestes complicacions, especialment pel que fa a la profunditat no prevista d’un dels túnels i altres estructures subterrànies, així com dels avantprojectes i estudis previs.

Preguntarem al govern quines accions dura a terme per tal de recuperar la gestió i execució directa del servei de conservació de les jardineres.

Preguntarem a l’Ajuntament perla manca de zones verdes a l’Eixample. Com pensa compensar la desaparició del parc que actualment hi ha a l’espai anomenat Germanetes.

Proposició complicacions Glòries

Pregunta Germanetes

Pregunta Jardineres

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ( dijous 20 d’Octubre 16:30h)

Demanarem la compareixença dels responsables del govern municipal en qüestions de patrimoni i de cultura per donar explicacions davant la destrucció de la sèquia, la part del mur del Rec Comtal i finques històriques de Sant Andreu

La desinformació i desconeixença dels drets laborals, especialment entre el jovent, és una de les principals causes de la normalització de la precarietat laboral, així com un impediment per l’autoorganització en els llocs de feina. Per pal·liar aquesta situació demanarem introduir a través del Consorci d’Educació de Barcelona formació específica sobre drets sociolaborals a partir del curs vinent.

Preguntarem pel projecte BCN Music Lobbiers, un projecte objecte d’informacions contradictòries, la passada setmana, sobre la remuneració o no dels grups musicals que hi participen.

També preguntarem per les actuacions que s’estan fent en matèria de joventut pel que fa a la garantia de drets sociolaborals dels joves.

Finalment farem seguiment de la proposició aprovada el passat juliol per tal de fer fora de l’educació pública els professionals de la banca.

Proposició drets sociolaborals i joves

Pregunta bcn music lobbiers

Pregunta drets sociolaborals joves

Compareixença Rec Comtal Sant Andreu

Seguiment economia crítica