Arxiu de la categoria: Actualitat_old

La CUP Capgirem Barcelona presenta proposició en suport a la declaració de ruptura del parlament (resolució 1/XI)

Avui 9/12/2015 la CUP Capgirem Barcelona hem registrat una proposició en suport a la declaració de ruptura del parlament (resolució 1/XI) on es donava per iniciat el procés institucional de creació d’un estat català independent en forma de república, assumint-se un seguit de compromisos en matèria de: pobresa energètica, habitatge, sanitat, educació, llibertats públiques, administració pública, dret a l’avortament, finançament del pla de xoc i gestió del deute.

Arran de l’obertura de diligències per part de l’Audiència Nacional als Ajuntaments de Celrà i la Seu d’Urgell per la presentació d’aquesta mateixa proposició, i la denúncia als Ajuntaments de Girona, Sant Cugat del Vallès i Igualada pendent de resolució des de la CUP Capgirem Barcelona hem cregut que la millor manera de solidaritzar-nos amb els ajuntaments amenaçats per l’Audiència Nacional és presentar aquesta mateixa proposició per a l’aprovació al nostre Ajuntament.

L’espai on es debatrà l’acceptació d’aquesta proposició entre els diferents grups municipals serà a la comissió de presidència, drets de ciutadania, participació, seguretat i prevenció que es durà a terme el proper 23 de desembre.

Animem a tots els ajuntaments a presentar aquesta proposició de suport al Parlament. 
 
                                                                    No en volien una i en tindran …

[Diputació] Crònica del ple de la diputació de novembre 2015

Pressupost 2016

El govern de la Diputació (CiU-ERC) ha presentat i aprovat amb el suport del PSC el Pressupost 2016 de la Diputació en el Ple de novembre.
La CUP Poble Actiu (CUP-PA) ha votat en contra per la manca de debat previ, la no presentació del Pla de Mandat 2016-2019, la no contemplació de cap instrument de desconnexió-indenpendència respecte l’Estat, pel model de subvencions, l’augment de partides a Presidència i Protocol, la descoordinació dels organismes autònoms i el desconeixement de les tasques dels òrgans dependents, per partides que no s’executen i que desvirtuen el pressupost amb modificacions de crèdit i el continuisme imperant.
La CUP-PA va sol·licitar, sense èxit, que el govern deixés damunt la taula el Pressupost i es debatés en un Ple Extraordinari. El pressupost ha estat plantejat sense permetre la proposta i la fiscalització de les diputades de CUP-PA. “Vostès no ens deixen fer la nostra feina” afirmaven des de la CUP Poble Actiu, assenyalant el poc temps d’anàlisi plantejat i el volum de documentació tècnica a considerar (5.000 pàgines). Igualment, s’ha lamentat que als ingressos, s’hagi congelat el recàrrec provincial de lAE (Impost d’Activitats Econòmiques) que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros anuals, congelació que, afirmen, agreuja la dependència estatal.
Pressupostos massa assistencialistes que no generen eines d’empoderament i autosuficiència dels municipis.

Xarxa de Governs Locals

Important eina de concertació amb els ajuntaments amb protocol presentat abans de tenir un Pla de Mandat i sense la nostra participació. Abstenció.

Modificació de crèdit

Vot contrari de CUP-PA amb Pla de subvencions que inclou el Centre d’Estudis Jordi Pujol.

Informes Intervenció

Extensa anàlisi dels números de l’ens públic de la Diputació.
Destaquen les pèrdues de la Fundació Josep Comaposada (75M€) i l’elevat endeutament de la Fira de Barcelona (602M€) tenint una xifra de negoci de 19,5M€ anuals.

Pagament de Tributs a l’Àgencia Tributària Catalana

Moció de CUP-PA aprovada just l’endemà que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués la contractació de personal d’altres administracions per treballar a l’ATC.
Desobeïm!
La Hisenda Catalana constitueix eix fonamental en la creació de noves estructures d’Estat.

Pobresa Energètica

S’aprova la moció que presentem des de CUP-PA per lluitar per a que tothom tingui garantit els subministraments bàsics d’energia. La Diputació contempla partida específica al pressupost 2016.

Precs i preguntes

Tornem a demanar la dimissió Núria Parlon (PSC) com a vicepresidenta 5ª sense atribucions que cobra 6.367,42 € per a no fer res.
Qüestionem la contractació de l’actual secretari d’organització municipal del PSC i expresident de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué com a tècnic adscrit a la Gerència (90.000€ anuals).
Demanem quantes targetes de crèdit té la Diputació, a nom de qui i els extractes dels moviments en aquesta i l’anterior legislatura.
Plantegem la convicció de saber la veritat en relació als suposats casos d’assetjament sexuals de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació.
Denunciem que l’execrable xenòfob Xavier Garcia-Albiol (que avui abandonava la Diputació) ha estat cobrant de forma il·legal salaris de la Diputació i de l’ajuntament de Badalona.

Acció política que la CUP Capgirem Barcelona durà a terme al ple de l’Ajuntament del 27-11-2015

Al propera sessió plenària de l’Ajuntament (27/11/2015) la CUP Capgirem Barcelona demanarem informació al govern sobre els contractes que manté amb les empreses Endesa, Eulen i/o Atento. La recent amenaça, per part d’Eulen, d’acomiadar 344 persones per haver perdut un contracte amb Endesa en favor d’Atento, i tenint en compte els contractes que l’Ajuntament manté amb qualsevol d’aquestes tres empreses fa que aquest es trobi en la obligació de pressionar-les per a evitar aquest acomiadament massiu de treballadores.

També preguntarem al govern, tenint en compte que l’Alcaldessa de Barcelona és alhora la Presidenta de l’AMB i l’ajuntament n’és propietari en un 25%, per quina és la seva posició per a les tarifes de transport de l’any 2016.

A la part propositiva demanem que l’Ajuntament de Barcelona es declari insubmís a la llei de l’avortament del PP, en aquest sentit presentarem tot un seguit de mesures:

– Que l’Ajuntament de Barcelona es declari insubmís a la reforma de la llei de l’avortament del PP defensant el dret al propi cos de les dones

– Garantir com a institució municipal que a tots els centres es garanteixi els dret a l’avortament de les menors de 18 anys i de totes les dones; trobant les complicitats amb professionals mèdics que treballen als centres mèdics de BCN i evitant d’aquest circuit, aquells que paractiquen l’objecció de consciència de forma sistemàtica -per evitar que les menors es trobin amb aquests i dificultin el procés d’interrupció de l’embaràs- quan aquestes ho demanin.

– Treballar per assolir un avortament gratuït per a la xarxa pública per a totes les dones.

– Que es garanteixi un circuit alternatiu perquè les dones puguin avortar lliurement a la ciutat de Barcelona, fins que no es pugui garantir des de la xarxa pública de Barcelona.

– Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom.

– Educació afectiva i sexual a tots els centres educatius.

I finalment portem al ple la declaració escrita per la plataforma Tancarem el CIE presentada el passat dimarts 24 de novembre a l’ajuntament.

Ens volem vives

Cada 25 de novembre, “Dia contra la violència de Gènere”, tots els partits i organitzacions emeten un comunicat en el qual denuncien la violència de gènere i l’assassinat de dones en mans d’homes, com a expressió màxima d’aquesta violència. Enguany la CUP-Capgirem volem mostrar el nostre rebuig a aquesta i, de nou, fer palès el nostre objectiu màxim: la fi del sistema patriarcal, l’status quo dels homes que fa possible la violència contra les dones i que els atorga privilegis en tots els àmbits (polític, educatiu, jurídic, mèdic, econòmic, etc.). Aquest context de violència normalitzada contra les dones només és possible perquè el sistema patriarcal en què vivim, així com les seves institucions, tant municipals com estatals, el fan possible. Així doncs, si després de més de 25 anys de polítiques d’igualtat, aquesta violència és possible, és perquè el vèrtex des d’on s’ha analitzat, agressions i assassinats contra les dones, no era l’indicat.

En aquest sentit, el moviment feminista ja porta anys batallant i denunciant-la des de l’òptica dels feminicidis. Aquest canvi de paradigma vers la violència de gènere permet de fer un zoom a la realitat de les dones, i reconèixer, així, altres formes de violència que aquestes pateixen, pel fet de ser nenes, noies o dones i que, encara ara, no s’han reconegut com a tal per part de cap institució política ni jurídica. S’hi inclou també aquella violència que és pròpiament institucional. Per aquest motiu, cal ampliar l’espectre, escoltar les demandes del moviment feminista (i recollir, de facto, les que ja fa anys que expressen) i implementar les polítiques i mesures jurídiques necessàries perquè la por canviï de bàndol. I deixar clara quina és la nostra màxima: posar fi a la violència sistèmica contra nenes, noies i dones perquè puguem viure lliures.

Cossos que no són considerats cossos, treballs que no són treballs, relacions virtuals que controlen i modifiquen les conductes de noies i dones, sexualitats invisibles, morts que no importen…. tot això, entre moltes altres formes de violència. Avui, i des de ja fa un temps, totes aquestes passen a prendre sentit en el nostre imaginari polític i, per tant, també en l’autodefensa feminista que practiquem. Per totes nosaltres, continuem capgirant Barcelona.

Construïm la ciutat feminista: lliure de violències contra les nenes, noies i dones.

 

[Vídeos] de la campanya

Treball sexual i estigmatització #EnsVolemVives25N

 

Violència masclista 2.0 #EnsVolemVives25N

 

Violència masclista en dones no estàndard

 

 

Violència masclista en política

 

Violència masclista i feminicidis #EnsVolemVives

 

 

 

 

 

feminicidi27lilafosc2

[Comissions] Resum de la intervenció política que portarem a la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del dia 18-11-2016

A la comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat presentarem una pregunta i una proposició al govern. Demanarem informació sobre la recuperació del bus barri en diumenges i festius, ja que des de 2012 només circulen aquests dies aquelles línies que tenen interès turístic.

La proposició que portem a la comissió demana al govern abandonar la col·laboració amb el sector privat, representat per Caixa Bank, Fujitsu, Indra i Marfina, per tal de tirar endavant el projecte de la T-Mobilitat.

Pregunta Bus Barri

Proposició T-Mobilitat

[Comissions] Resum de la intervenció política que portarem a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció del dia 18-11-2016

A la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció portarem dues preguntes i una proposició. Demanarem al govern que aclareixi per quins motius s’han efectuat determinades contractacions a l’Institut Municipal d’Informàtica sense emparar allò que diu el reglament, que seria emetre decrets d’alcaldia per cada una de les contractacions, i aquestes contractacions s’han fet a dit. També demanarem que el govern es posicioni respecte a la sentència favorable a treballadores de BTV, que ens aclareixi si pensa recórrer aquesta sentència o l’acata i per tant aquest personal i d’altre en la mateixa situació serà internalitzat.

En quant a la proposició, demanem al govern que derogui de manera immediata el “Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la policia municipal y del servicio de extinción de incendios”, unes medalles franquistes que no acaben de marxar.

 

Pregunta BTV

Pregunta Institut Municipal d’Informàtica

Proposició derogació medalles d’honor

Reglament que regeix l’entrega de medalles d’Honor

[Comissions] Resum de la intervenció política que portarem a la Comissió d’Economia i Hisenda del dia 17-11-2016

La CUP Capgirem Barcelona posarà sobre la taula la oferta adreçada al GSMA per part de diverses institucions i organitzacions on l’Ajuntament de Barcelona hi te un paper destacat.
Aquesta oferta es centra en vendre la ciutat com un emplaçament atractiu per a la realització del GSMA fins l’any 2023 amb tot un seguit de privilegis econòmics i beneficis fiscals. La proposició que portem a la comissió vol instar al govern a obrir un procés de renegociació de les condicions ofertes al GSMA.

Oferta adreçada al GSMA, valoració i proposició

En el mateix context que la proposició demanarem informació a l’Ajuntament sobre l’aportació anual que es fa a la fundació Mobile World Capital.

Pregunta sobre l’aportació a la fundació Mobile World Capital

[Comissions] Resum de la intervenció política que portarem a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del dia 17-11-2016

La CUP Capgirem Barcelona proposarem al govern tot un seguit de mesures per a fer front a la violència masclista que pateixen les joves de la ciutat.
Considerem que les propostes que fem són batalles a guanyar per tal d’avançar en la lluita per esborrar el patriarcat i la construcció d’una societat feminista.

Proposició violència masclista i jovent

També demanem informació al govern sobre la reobertura de llits hospitalaris tancats i els Jocs Mediterranis de Tarragona.

Preguntes:

Llits hospitalaris

Jocs Mediterranis

La CUP Capgirem Barcelona exigeix la internalització immediata dels treballadors i treballadores de BTV

La CUP Capgirem Barcelona denuncia un cop més que la privatització de la gestió de BTV durant més de 20 anys, amb el consentiment i permís de les diferents forces que han governat a Barcelona, ha permès una precarització de les condicions laborals i salarials dels treballadors i treballadores.

La sentencia del primer dels judicis per contractació irregular contra Informació i Comunicació Barcelona S.A. (ICB S.P.M – BTV), celebrat el passat 5 d’octubre, i que sentencia a BTV a integrar a la seva plantilla un grup de 4 treballadors que prestaven serveis a l’ens municipal formalment contractats per l’empresa Antena Local (pertanyent a Mediapro) i abonar la diferència entre el salari percebut i el sou que els hagués correspost d’haver estat contractats per la societat pública.

El nostre grup municipal denuncia el model d’externalitzacions practicat des de fa anys a l’Ajuntament i a tot els seus organismes i empreses.

El 23 de juny vam sol·licitar a Alcaldia que ens entregués el llistat de totes les empreses que realitzen treballs externalitzats per tot l’entramat que correspon a l’Ajuntament i el nombre exacte de treballadors i treballadores afectades per aquestes condicions. A dia d’avui encara no hem obtingut resposta, malgrat el Reglament Orgànic Municipal indica que en un mes hauríem d’haver obtingut una resposta.

Un exemple paradigmàtic d’aquesta situació és el de BTV on l’empresa municipal ICB S.P.M. només té 16 persones en nòmina (equip directiu, personal d’informàtica i departament comercial) i unes 185 persones externalitzades que diàriament fan possible les emissions de BTV.

Malgrat que la solució d’aquesta situació hauria d’haver estat política, pel moment cap govern municipal ha apostat per la internalització d’aquests treballadors i treballadores a ICB S.P.M.

Per aquest motiu una seixantena de treballadors i treballadores van decidir interposar demanda judicial a través del Col·lectiu Ronda denunciant una situació de cessió il·legal de treballadors i treballadores.

Per la CUP Capgirem Barcelona aquesta primera sentencia obre el camí per realitzar un gir de 180º a les polítiques municipals en matèria de contractació i per la remunicipalització dels serveis externalitzats.

No és temps d’excuses, és temps que l’Ajuntament doni exemple i contracti directament i amb qualitat i no afavorint la privatització i externalització que va en contra dels interessos dels treballadors i treballadores i dels i les usuàries dels serveis municipals.

 

 

Annex:

Sentencia del judici

Propostes que la CUP Capgirem Barcelona portarà a l’espai de debat sobre la venda ambulant a la ciutat

Fa tres setmanes el govern de la ciutat va donar als grups municipals un document de treball per a recollir-ne les aportacions (“Estratègia d’inclusió per a persones que exerceixen la venda ambulant irregular a Barcelona”), de manera que la CUP Capgirem Barcelona hem elaborat un seguit de propostes sobre aquest qüestió a partir de les reunions dutes a terme amb el Sindicat Popular de Venedors Ambulants i basant-nos en el nostre propi programa polític.

Consideracions, dubtes i puntualitzacions al document del govern:

 • Hi ha una estimació del perjudici per al petit comerç en funció de l’àrea de la ciutat de què tractem? Quin impacte provoca la presència dels venedors ambulants al centre de la ciutat, davant de grans botigues com ara H&M, Desigual, Zara..? Allà, els petits comerços han estat esborrats del mapa!
 • Quan es parla dels perjudicis de la venda ambulant als petit comerços, de quines dades disposem?
 • Els venedors ambulants compren els seus productes normalment a majoristes, i disposen dels tiquets de compra. Cal ser curosos quan es parla dels impostos que paguen o deixen de pagar els venedors.
 • La composició de la mesa tècnica transversal no es pot anomenar transversal si no s’ha previst la presència del sindicat de venedors ambulants.
 • Es parla de condicionar la convocatòria de l’espai de trobada a la suposada violència o agressivitat cap als agents de la Guàrdia Urbana, aquest espai és un espai que ha de mantenir-se obert de manera incondicional. Alhora, cal articular els mecanismes necessaris per evitar agressions dels membres de les UPA als venedors ambulants.
 • Creiem que a l’espai de trobada és el lloc al qual han d’assistir els col·lectius de defensa dels drets humans, i no en un espai a part.

Propostes:

Les propostes que posem sobre la taula parteixen d’una certesa: la situació en què es troben moltes de les persones que exerceixen la venda ambulant no és d’igualtat respecte a la majoria de ciutadans, per la raó òbvia que es tracta de persones a les quals es nega l’estatus de ciutadà de ple dret. Per tant, considerem que les solucions que s’han d’aportar no es poden circumscriure dins el marc legal que empara o oprimeix els anomenats ciutadans de ple dret.

En aquest context proposem:

 • Establir un seguit d’espais físics perquè els venedors ambulants puguin desenvolupar la seva tasca.
 • Deixar gestionar als venedors ambulants la seguretat del seu espai de treball, amb enllaços amb interlocutors de la GUB, per si tenen algun problema.
 • És prioritari que els venedors ambulants puguin constar al padró municipal, encara hi ha moltes dificultats per aconseguir-ho. Barcelona hauria de tornar a ser la ciutat on no cal disposar d’un domicili fix per poder empadronar-s’hi.
 • Retirada de les multes i denúncies en curs que impedeixen el procés de nacionalització. Cal observar que al mateix document del govern s’hi afirma que el cobrament de les multes és d’un 0,6%, per tant la seva única funció consisteix a dificultar la regularització de les persones multades.
 • El sindicat calcula que en tres mesos podrien estar en ple funcionament, i per això demanen que durant aquest temps no hi hagi intervenció policíaca.
 • Cal estudiar la possibilitat de fer un carnet de ciutat mentre es tramita la condició jurídica de nacionalitat.