Arxiu de la categoria: Actualitat

IBI i propietats de l’església, pressupostos participatius i increment de places d’allotjament turístic. (Ple novembre 2017)

Aquest Ple de novembre presentarem una proposició per revisar la situació de privilegi fiscal de la que gaudeixen determinats equipaments, vinculats a entitats privades com l’església. Sovint aquest equipaments tenen un ús lucratiu en forma de centres educatius privats.

En l’apartat de preguntes demanarem saber:

– Quins processos participatius s’han dut a terme en l’elaboració dels pressupostos del 2018

– Quantes places d’allotjament turístic s’han obert des de l’aprovació del PEUAT, i quantes es preveuen durant el 2017, 2018 i 2019.

Proposició pagament IBI, propietats de l’església

Pregunta pressupostos participatius

Pregunta places allotjament turístic

Agressions masclistes, privatització de Mercabarna, Barcelona ciutat antifeixista, Pla Director Urbanístic Metropolità (comissions novembre 2017)

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 14 de novembre 9:30h)

Davant l’alt nombre d’agressions sexuals que es produeixen a la nostra ciutat portarem una proposta per estudiar detalladament la relació entre les condicions de l’espai públic, la concepció d’aquest des d’una perspectiva feminista, i les agressions sexuals.

Proposició agressions masclistes

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 14 de novembre 16:30h)

La direcció de Mercabarna està determinada a privatitzar l’escorxador de la Zona Franca, demanarem que l’Ajuntament faci us de la seva presència al consell d’Administració per tal d’evitar aquest fet.

Proposició Mercabarna

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 15 de novembre 10:00h)

Vist l’augment d’agressions de caire feixista als carrers de Barcelona (quasi sempre coincidint amb mobilitzacions de caire espanyolista), demanarem a l’Ajuntament que posi els seus serveis jurídics a disposició de les víctimes i es personi en tots els cassos coneguts d’agressions feixistes, racistes i classistes.

En el mateix sentit demanarem en quin estat d’execució es troba la nostra proposició aprovada el gener del 2016, per la qual l’Ajuntament adquiria el compromís de posar tots els recursos municipals necessaris per combatre tota expressió feixista a la nostra ciutat.

Proposició ajuntament acusació antifeixista

Seguiment proposició Barcelona antifeixista

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 15 de novembre 16:30h)

Parlarem de l’actualització del Pla Director Urbanístic Metropolità, una procés que s’està duent a terme sense haver obert els espais participatius als municipis que la llei estableix. Per aquest motiu demanarem que siguin creades les comissions tècniques establertes per llei i els espais participatius.

També preguntarem sobre el capteniment del Govern respecte les atraccions turístiques de tracció animal.

Proposició Pla Director Urbanístic Metropolità

Pregunta carruatges de tracció animal

Operació Garzón, Open Camp i massificació turística i cultura (Ple juliol 2017)

Aquest Ple de juliol presentarem una proposició per fer justícia a la memòria del que van suposar els jocs olímpics del 92 per al moviment independentista revolucionari. La proposició demana posar en marxa tot un seguit de mesures per fer justícia a les víctimes de l’operació Garzón.

En quant a les preguntes, voldrem saber les mesures que té previst l’Ajuntament per fer front a les dificultats d’accés a equipaments culturals que suposa la massificació turística.

També preguntarem sobre els plans de futur del govern municipal respecte l’Anella Olímpica i les activitats que s’hi ha de desenvolupar ?

 

Proposició operació Garzón

Pregunta turisme i cultura

Pregunta Open Camp

Lluita contra els fons voltors, dissolució del Consorci de Turisme, municipalitzacions, Qualitat de l’aire (Comissions juliol 2017)

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 11 de juliol 9:30h)

Davant el procés d’expulsió del veïnat que s’esta produint a Barcelona presentarem una proposició per tal de plantar cara a aquesta situació. Fixarem els fons voltors com a epicentre d’aquest procés d’expulsió, i demanarem que l’Ajuntament declari Barcelona ciutat lliure de fons voltors, i que es defineixi un protocol d’intervenció contra aquesta ofensiva.

Preguntarem per les mesures que està duent a terme el Govern per tal de garantir l’accés a la cultura als veïns i veïnes de la ciutatfront la massificació que pateixen aquests equipaments.

Preguntarem per les mesures que està duent a terme l’Ajuntament per fer front als casos d’assetjament immobiliari.

Proposició fons voltor

Pregunta turisme cultura

Pregunta moobing

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 11 de juliol 16:30h)

Vist el full de ruta antisocial de seguir massificant la ciutat que segueix el Consorci de Turisme de Barcelona demanarem a la Comissió que acordi dissoldre aquest organisme.

Proposició dissolució del Consorci de Turisme

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 12 de juliol 10:00h)

En aquesta comissió demanarem que en el pròxims mesos s’iniciïn els tràmits per tal de municipalitzar el Servei d’Acolliment d’Urgència, per dones que viuen situacions de violència masclista i els seus fills i filles. Sempre garantint les condicions laborals de les treballadores que donen el servei.

Preguntarem al Govern per les propietats que té l’església a la ciutat derivades de les inmatriculacions, demanarem saber si el Govern pensa tirar endavant un seguit d’expropiacions sobre les mateixes.

També preguntarem per les actuacions que farà el Govern aquest estiu respecte la Venda Ambulant.

Municipalitzacions circuit violències masclistes

Pregunta propietats església

Pregunta campanya manters

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 12 de juliol 16:30h)

Proposarem a la comissió que aprovi una estratègia de millora tant de la qualitat de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire i per l’elaboració d’un pla de reducció de les emissions.

Preguntarem al Govern per la possibilitat de re-evaluar l’etiqueta en aquells gossos que no pertanyen a les races pures previstes per la llei catalana i que presenten un bon comportament social intra i extra espècie.

Proposició qualitat de l’aire

Pregunta gossos perillosos

LGBTI-fòbia, tancament del CIE, transport i massificació turística (Ple juny 2017)

Aquest Ple de juny presentarem una proposició per a combatre la LGBTI-fòbia, la proposta consta d’una bateria de mesures per fer front a l’opressió cap a les persones LGBTI des dels diversos àmbits de gestió de la institució.

Preguntarem pels terminis que es marca l’Ajuntament per a fer efectives les declaracions realitzades respecte l’ordre de precinte tancament del CIE.

També demanarem al Govern si pensa adoptar mesures davant el desbordament del transport públic provocat per la massificació turística.

 

Proposició LGBTI-fòbia

Pregunta turisme i transport públic

Pregunta tancament CIE

Criteris racistes en la selecció de personal, agents cívics, protocol de dol institucional i manifest felí (Comissions Juny 20179

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 20 de juny 9:30h)

Davant la possibilitat que l’empresa Progress hagi emprat criteris de caire racista en la selecció de personal destinat al projecte de seguiment dels menors no acompanyats al Pou de la Figuera, demanarem a la comissió que s’elabori un informe sobre la contractació de les educadores pel projecte concret del Pou de la Figuera. També sol·licitarem que es treballi per la municipalització del servei.

Demanarem saber les accions s’estan desenvolupant, tenint en compte els terminis marcats en el pla de Diversitat sexual i de gènere.

També demanarem la valoració del Govern sobre la nova tarificació social de les escoles bressol ?

Proposició educadors Progess

Pregunta Pla Diversitat Sexual

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 20 de juny 16:30h)

En aquesta comissió demanarem impulsar un pla d’ocupació que garanteixi l’estabilitat laboral dels agents cívics, en restringeixi la temporalitat i equipari les condicions de treball i salarials amb la resta de treballadores de BSM, així com la formació continua necessària per a la prestació del servei amb garantia de qualitat. També demanarem que s’aturi la perpetuació de l’externalització d’aquest servei, posat en concurs el passat abril.

Demanarem saber que pensa fer l’Ajuntament per impedir que empreses que han estat reiteradament condemnades vulnerar els drets laborals, la llibertat sindicat i per discriminació de gènere, continuï resultant adjudicatari de contractes com el de provisió de vestuari de BSM.

Proposició auxiliars agents cívics BSM

Pregunta uniformes BSM sindicalisme

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 21 de juny 10:00h)

En aquesta comissió demanarem que s’impulsi la creació d’un protocol de dol institucional. En aquest protocol s’haurà d’especificar en quins supòsits es convocarà a les regidores del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per mostrar el dol de la institució. En cap cas aquest protocol podrà discriminar a víctimes mortals per raó de sexe, gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica.

Preguntarem per quin motiu la Guàrdia Urbana va intervenir per facilitar el desallotjament de la Nova Rimaia.

També voldrem saber si l’Ajuntament pensa deixar de criminalitzar la vaga de metro tenint en compte que ja s’han produït vàries agressions a treballadors en vaga.

Proposició protocol minut de silenci

Pregunta agressions vaga de metro

Pregunta GUB Nova Rimaia

 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 21 de juny 16:30h)

Presentarem una proposició en favor dels gats de marcat caire antiespecista.

Demanarem que el govern detalli les mesures que pensa dur a terme per a evitar que els autobusos turístics, o autocars discrecionals col·lapsin el carril Bus.

També preguntarem per quin motiu s’han renovat licitacions que suposen mantenir privatitzacions sobre el cicle de l’aigua, i pel calendari i accions que preveu el govern municipal per tal de garantir la gestió pública i  directa del cicle de l’aigua pel què fa a la xarxa de clavegueram de Barcelona.

Proposició Manifest Felí

Pregunta ús carril Bus

Pregunta municipalització clavegueram

Lluita contra la cosificació de les dones, trama Guàrdia Urbana, Via Laietana i Moviment Popular del Rif (Ple maig)

Aquest mes de maig durem una proposició al Ple per evitar l’ús de la dona com a reclam en l’espais subvencionats per l’Ajuntament, arran del recent cas de cossificació que es va donar al passat torneig comte Godó.

Preguntarem si els dos agents involucrats en la mort d’un altre agent i arrel d’això un d’ells ha acusat a l’altre d’haver empès un venedor ambulant, empenta que li va provocar la mort, Sol·licitarem conèixer tots els expedients i causes obertes d’aquests agents, i si aquests dos agents van ser apartats de la seva unitat després de la mort del venedor ambulant.

 En motiu del projecte presentat pel govern de revisar la Via Laietana actual, el qual inclou accions respecte a la memòria històrica preguntarem per quin motiu no s’han tingut en compte les referències a Francesc Cambó.

Finalment presentarem una declaració institucional de suport al Moviment Popular del Rif.

Proposició feminisme als esdeveniments

Pregunta Cambó

Pregunta GUB

Declaració Rif

Memòria històrica de les dones de la ciutat, turisme i gènere, violència masclista i subvencions i violència masclista al transport públic (Comissions maig 2017)

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 16 de maig 9:30h)

Aquest més durem una proposta per tal de recuperar la memòria de la ciutat que va ser esborrada pel feixisme i el patriarcat. Demanarem que es recuperi la memòria de les dones de la ciutat, i que siguin esborrats tots els vestigis del feixisme existents, encara a dia d’avui, als carrers de la nostra ciutat.

Davant la no adjudicació de subvencions a projectes de teatre innovador, proper i econòmicament assequible, preguntarem quin criteri s’ha seguit per a atorgar-les.

Preguntarem quines sancions o accions durà a terme l’Ajuntament davant les denuncies realitzades per diferents treballadores del torneig Comte de Godó 2017.

Proposició memòria històrica en clau feminista

Pregunta Comte Godó

Pregunta micro teatre

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 16 de maig 16:30h)

Durem a la comissió la proposta de crear una Comissió d’avaluació de l’impacte de gènere de les polítiques en matèria de turisme de la ciutat.

Demanarem conèixer en què consisteix la gestió de les clàusules socials incloses en la Guia de contractació pública social relacionades amb “Subcontractació amb empreses d’economia social” i “Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social”.

Preguntarem si la part del Govern que correspon a Barcelona en Comú ratifica les condemnes a les diferents accions que es van dur a terme a PobleNou, en el marc d’una manifestació contra l’espoli que l’indústria hotelera fa al barri.

Finalment farem una pregunta de seguiment, per saber en quin estat de desenvolupament es troba la proposició per fer cens de les propietats de l’església catòlica, aprovada el mes de gener del 2016.

Proposició anàlisi de l’impacte turístic en clau feminista

Pregunta condemna accions manifestació PobleNou

Pregunta guia de contractació

Seguiment propietats església

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 17 de maig 10:00h)

Aquest mes proposarem la creació d’un protocol per a evitar la violència masclista, en qualsevol de les seves formes, en aquells actes que patrocini l’Ajuntament de Barcelona.

Preguntarem per quin motiu dintre de la remodelació de la Via Laietana i el Govern ha decidit no retirar ni el monument, ni el nom de l’Avinguda a Francesc Cambó i Batlle.

El passat 19 d’abril el Comissionat de seguretat, Amadeu Recasens, va afirmar “no ens tremolarà la mà”, en el cas de l’Agent de la Guàrdia Urbana assetjada pel seu ex company, demanarem saber en que es concreta aquesta afirmació.

Proposició subvencions i feminisme

Pregunta agent GU assetjada

Pregunta retirada monument Cambó

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 17 de maig 16:30h)

Proposarem a la Comissió que es realitzi una campanya en els espais de publicitat del transport, tant a les estacions, com en els vehicles de transport, per visualitzar i sensibilitzar contra les actituds masclistes en totes les seves formes i que es generin els mecanismes i serveis perquè les dones que viuen violències masclistes en el transport públic pugui denunciar-ho en serveis municipals.

Preguntarem pel motiu d’obrir la licitació per l’externalització d’una nova línia de bus que podria assumir TMB, la de Mar – Hospital de l’Esperança.

També demanarem saber la causa d’acomiadament de dos treballadors de Punts Verds de SIRESA.

Proposició campanya feminista al transport públic

Pregunta acomiadaments SIRESA

Pregunta Bus Mar Esperança

Cultura al carrer, derogació de l’Ordenança del Civisme, internalització del servei de neteja i dissolució del Consell Comarcal (Ple Abril 2017)

Aquest Ple d’abril parlarem de cultura a l’espai públic, proposarem que es fomentin les expressions artístiques al carrer, també en relació amb l’ús de l’espai públic, tornarem a demanar la derogació de l’Ordenança del Civisme, per tal d’avançar cap a una nova Ordenança sobre l’ús de l’espai públic que no criminalitzi la pobresa i la cultura al carrer entre d’altres.

A l’apartat de preguntes, demanarem si el Govern ha encarregat algun estudi sobre la viabilitat econòmica i tècnica d’internalitzar totalment o parcialment el servei de neteja viària, recollida i gestió de residus.

Finalment demanarem pels plans del govern municipal respecte a la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.

Proposició cultura al carrer i Ordenança del Civisme

Pregunta servei de neteja

Pregunta dissolució del Consell Comarcal

Drets laborals dels músics, turisme i taxes, Cuba sí bloqueig no i visita ministre de Foment. Comissions abril 2017

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (dimarts 18 d’abril 9:30h)

Arran dels constants atacs i la precarització endèmica que pateix el sector musical han sorgit varis col·lectius que tenen l’objectiu de generar consciència col·lectiva i defensar els drets dels i les treballadors/es de la música. Aquest col·lectius han generat un manual de bones pràctiques de contractació, i demanarem que aquest sigui assumit per l’Ajuntament.

Davant el fet que s’han cobrat serveis d’urgències a persones residents a Catalunya com si fossin turistes. Demanarem per la política municipal al respecte.

Finalment demanarem saber com està l’execució dels acords per la millora de les condicions laborals al Servei d’Atenció Domiciliària.

Proposició bones pràctiques contractació músics

Pregunta facturació urgències

Seguiment proposició Servei d’Atenció Domiciliària

Comissió d’Economia i Hisenda (dimarts 18 d’abril 16:30h)

Durem una proposta per posar en marxa un seguit de taxes vinculades a l’activitat turística.

Sol·licitarem conèixer el motiu pel que el regidor d’Empresa i Turisme rebutja les propostes de l’Associació Les Kellys de Barcelona.

També voldrem conèixer si l’Ajuntament de Barcelona en Comú i el PSC es planteja crear un mercat o mercats on venedors ambulants podrien realitzar allà la seva venda sense estar sotmesos a la pressió policial.

Proposició taxes vinculades al turisme

Pregunta Kellys

Pregunta mercat venedors ambulants

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció (dimecres 19 d’abril 10:00h)

Durem a la comissió una proposició de suport amb el poble Cubà, demanarem que s’acordi donar suport a l’aixecament del bloqueig a aquest país.

Sol·licitarem conèixer quins beneficis, condicions i clàusules es plantegen a la comissió creada per promoure Barcelona com a ciutat per acollir l’Agència Europea del Medicament.

També preguntarem per les condicions laborals del servei 010 arran de la seva gratuïtat per a usuaris i usuàries.

Proposició Cuba

Pregunta condicions laborals 010

Pregunta agència europea del medicament

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (dimecres 19 d’abril 16:30h)

Durem a la comissió una proposició per posar de relleu la manca d’inversions del govern espanyol a la ciutat,  i la necessitat de que l’Ajuntament refermi el seu compromís amb la plena sobirania per tal de fer front a les necessitats de la ciutat.

A l’apartat de preguntes demanarem pels motius per privatitzar la producció de 500 quilovats de potència elèctrica.

També preguntarem per quins motius TMB va establir uns requisits tan acotats per al contracte de suports publicitaris en un diari que només podia complir El Periódico de Catalunya i quin és l’estat actual del procediment d’adjudicació.

Proposició Foment

Pregunta operador energètic

Pregunta concurs TMB